Nenechte si ujít konferenci Going Green 15.července 2011 v Praze

Konference vytváří platformu pro politiky, vědce i zástupce soukromého sektoru. Letošní ročník má výstižné motto: "Budoucnost má řešení, ale musíme na něm začít pracovat už teď".

7 min. čtení

Bez „zelených témat“ se dnes neobejde žádná politická strana ani významná firma. Ochrana klimatu se stala jedním z největších témat současnosti a vydávají se na ni miliardy dolarů, jenů i eur. Konference Going Green bude hledat cesty, jak reagovat na aktuální výzvy – udržitelnost průmyslu, energetiky, nový trend v rozvoji měst, dopravy, bydlení a budov, zdravotnictví a veřejných služeb.

Jaké jsou hlavní tématické okruhy konference Going Green?

Green Growth/Zelený růst
Obnovení ekonomického růstu po období recese se stalo prioritou vlád po celém světě. Jednou z možných cest jsou investice do zelených technologií, které zvyšují zaměstnanost a vedou k vyšší efektivitě ve výrobě.

Green Cities/Zelená města
Kvalita života ve městech se v ČR od roku 1989 výrazně zlepšila. Oproti západní Evropě však v mnohém stále zaostáváme. Jedná se především o množství emisí výfukových plynů, zvyšující se automobilový provoz v centrech měst a nedostatečný rozvoj elektromobility. Dalším negativem je přetrvávající špatný stav ovzduší v některých průmyslových centrech. K největšímu pokroku zatím pravděpodobně došlo u staveb kancelářských projektů, které již splňují nejpřísnější standardy úspornosti a udržitelnosti.

Green Industry/Zelený průmysl

Zelené přístupy ve výrobě jsou nejen IN, ale dokáží také spořit náklady. Důkezem mohou být například automobilky, v jejichž nabídkách se objevují stále úspornější vozy. Bez "zelených" aut ve svém portfoliu se neobejdou nejen výrobci městských aut, ale také prémiové sportovní značky, jako např. Porsche. Dá se očekávat "zelenání" i v dalších průmyslových odvětví, u kterých to dříve bylo jen těžko představitelné.

Přehled prezentací (potvrzení přednášející):

Sekce I. – Green Growth – Postoj státních orgánů a samosprávy v ČR

  • Ing. Martin Tlapa MBA – náměstek ministra průmyslu a obchodu
  • Ing. Karel Březina – 1. náměstek primátora HMP a radní pro oblas dopravy a životního prostředí
  • Osloven zástupce MŽP


Sekce II. – Green Industry

  • Ing. Filip Krotil (Head of Engiteering, Tesco Stores ČR a.s.), Výstavba a provoz prvního obchodu s nulovou uhlíkovou stopou ve stř. Evropě
  • prof. RNDr. Bedřich Moldan CSc. (ředitel Centra pro otázky životního prostředí, člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj), Využívání vody – příklad změny paradigmatu v nahlížení na přírodní zdroje a jejich reálnou cenu
  • Lukáš Vlček, Vladimír Todt, Ondřej Beneš (Veolia Voda ČR, Vladimír Kočí – VŠCHT Praha), Life Cycle Assessment – Celostní pohled při porovnávání variantního řešení investiční výstavby ve vodním hospodářství

Sekce III. – Green Cities

  • Johanna af Hällström (Environmental policy planner, City of Helsinki Environment Centre), Helsinki – How to become green capital
  • Harri Willberg (Head of enviromental protection, City of Tampere, Finland), ECO2-initiative of Tampere : Creating Carbon Neutral Urban Structure
  • Ing. Michal Váňa, Ing. Jan Spousta (výzkumní pracovníci, Centrum dopravního výzkumu), Udržitelná doprava ve městech


Sekce IV. – Zelené úspory

  • Petr Chmel (SEVEn), Možnosti "zeleného nakupování" u centrální IT techniky a hostingových služeb, které poskytuje – projekt PrimeEnergyIT

Konferenci předsedá a diskusi bude řídit RNDr. Michal Pop B.I.D. services s.r.o.

Adresa: Konferenční sál Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1
Účastnický poplatek 1.900Kč zahrnuje: vstup na akci pro jednu osobu, bčerstvení během celého dne (kávové přestávky, oběd), sborník přednášek

Více informací o konferenci Going Green naleznete ZDE

Online registrace pro konferenci Going Green ZDE


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme