Navštivte besedu o záchraně Tajemné studánky v jihomoravském Rajhradě

Město Rajnhrad velmi dbá o vodní prameny a studánky v okolí, což dokázalo mimo jiné v loňském roce renovací tzv. Tajemné studánky. Pokud jste v okolí, doporučujeme navštívit besedu věnovanou renovaci tohoto vodního dílka. Akce se koná u příležitosti slavnostního vyhlášení výtvarné a fotografické soutěže na téma Voda, potůčky, studánky.

2 min. čtení

Nápad na renovaci zapomenuté studánky přišel od žáka základní školy Martina Mlečky. Město za pomoci Nadace Veronica přidalo ruku k dílu a na jaře loňského roku se konalo první slavnostní "otevření studánky".

v dřívějších dobách bylo běžné místní zdroje pitné vody, jako udržovat a pravidelně čistit. Každoroční jarní "otevírání studánek" bylo krásnou lidovou tradicí a město Rajhrad by se k této tradici chtělo vrátit. Při renovaci Tajemné studánky bylo zjištěno, že má dokonce dva prameny, mimo hlavní spodní pramen, je zde ještě jeden slabší boční. Po vyhloubení 1,5m hluboké jámy byla také odkryta původní podoba studánky – ze tří stěn zděná cihlami a do čtvrté stěně byly vsazeny dvě silné dubové desky.
 

Beseda věnovaná tomuto tématu se uskuteční dnes v 18hod v Městské knihovně Rajhrad. Pozvánku přikládáme.

 

Zdroj: novy.rajhrad.cz

Foto: "Rajhrad – Klášter benediktýnů s kostelem sv. Petra a Pavla 1" by EvenotOwn work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.


Zdroj: Květa
Felklová

Zdroj: Květa Felklová

Doporučujeme