Nástup zimy může přinášet velké komplikace a zbytečné výdaje

Nástup mrazivého počasí může přinášet zákazníkům Středočeských vodáren velké komplikace a zbytečné výdaje, pokud zapomenou na zabezpečení vodoměrů. Více než dva tisíce čtyři sta korun musí uhradit zákazník za výměnu vodoměru v důsledku jeho poškození mrazem Středočeským vodárnám.

9 min. čtení

Podcenění ochrany vodoměru a nízká teplota pod bodem mrazu může způsobit prasknutí ochranného skla vodoměru či úplné zamrznutí. Zákazníci si neuvědomují, že za škody na vodoměru, které vzniknou jeho nedostatečným zabezpečením proti zamrznutí, plně odpovídají.

„I když pravidelně informujeme všechny naše zákazníky, aby si před zimní sezónou zajistili vodoměry proti poškození mrazem. Vždy se najdou jedinci, co nedbají na ochranu vodoměrů a zbytečně tak mají náklady spojené s jeho výměnou. Od začátku roku zákazníci zaplatili více než 70 tis. Kč jen za poškozené vodoměry,“ řekl Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS.

„Od května do srpna bylo nahlášeno celkem 10 vodoměrů poškozených mrazem,“ informoval vedoucí střediska Dispečink Vladimír Stantejský. „Ti, kteří nahlásili poškozený vodoměr o prázdninách, jsou vlastníci rekreačních objektů, kteří využívají vodou z vodovodu jako náhradní zdroj a v prázdninových měsících zahájili letošní letní sezónu,“ sdělil Vladimír Stantejský.

Pro srovnání:
Od listopadu 2013 do října 2014 bylo nahlášeno 37 poškozených vodoměrů a jejich výměna stála téměř 90 tis. Kč.

Vodárny doporučují:

Zásadní opatření, které doporučujeme, je vždy řádně zateplit vodoměr a části vodovodní přípojky, které nejsou dostatečně hluboko uloženy v zemi.

Pokud chcete ochránit vodoměr a vnitřní rozvody v objektu, je nutné především zkontrolovat, zda je uzavřeno sklepní okno a pokusit se udržet ve sklepních prostorech stálou teplotu nad nulou. Odhalené trubky vnitřních rozvodů doporučujeme obalit dekou nebo izolačním materiálem (nedoporučujeme skelnou vatu). Tam, kde by mohlo dojít k provlhnutí izolačního materiálu, je vhodné použít nenasákavý materiál – např. Mirelon.

Nachází-li se vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je vhodné nad něj na víko šachty umístit polystyrenovou desku, izolační vatu nebo plastový pytel naplněný drceným polystyrenem. Zároveň upozorňujeme, že se v žádném případě nesmí používat materiály podléhající hnilobě.

Vhodné je rovněž provést tuto kontrolu u chat a chalup, kdy po prasknutí vodoměru může docházet k dlouhodobým únikům vody a vzniklá škoda je tak často mnohonásobkem částky za výměnu zamrzlého vodoměru.

V případě, že dojde k zamrznutí vodoměru, nedoporučuje se s ním manipulovat, rozehřívat či provádět pokusy s jeho zprovozněním. Nejrychlejším způsobem, jak zajistit dodávku vody do objektu je zavolat na zákaznickou linku vodáren (840 121 121 – 24 hod denně) a domluvit se na termínu výměny vodoměru.

Velmi citlivým místem u potrubí vodovodní přípojky jsou úseky, kdy přípojka přechází z objektu do exteriéru. Nic však nepomůže, není – li dům vytápěný nebo při uložení potrubí přípojky nebyla dodržena doporučená nezámrzná hloubka. Pro vodovodní přípojku se doporučuje minimální krytí 80 cm, u zpevněných ploch nebo chodníků se doporučuje krytí až 120 cm. Pro zabezpečení potrubí přípojky před zamrznutím doporučujeme zvýšit krytí vhodnou zeminou a použít příp. i nenasákavou izolaci.

Pokud dojde k zamrznutí vodovodní přípojky, nejdůležitější je přístup k potrubí přípojky. Je – li potrubí vodovodní přípojky v zámrzné hloubce, doporučuje se nad potrubím přípojky roztopit dřevěné uhlí. Tím dojde k pozvolnému prohřátí zeminy a ke znovu zprovoznění přípojky. V případě, že zamrznutí potrubí vodovodní přípojky dojde v nevytápěném objektu, musí se přípojka pozvolna rozmrazovat působením horkého vzduchu bez plamene (horkovzdušné pistole, přímotopy). Ale pozor, polyetylenové potrubí snese horký vzduch pouze do určitých teplot. Doporučujeme nejlépe oslovit odbornou firmu, která by měla znát vlastnosti polyetylénového potrubí, aby nedošlo k většímu poškození přípojky.

 

Foto: Wikipedia, Hochgeladen, licence


Zdroj: SVAS

Zdroj: SVAS

Doporučujeme