Naše voda má kvalitní parametry, závadná rozhodně není

V posledních dnech se na Jičínsku objevil ve schránkách domácností leták, ve kterém jsou ve dnech 12. - 16. října 2015 nabízeny za úplatu rozbory vody v domácnostech. Firma nabízí v letáku řešení zhoršené kvality vody mimo jiné z vodovodního potrubí.

6 min. čtení

Voda dodávaná Vodohospodářskou a obchodní společností a.s. ale prochází mnohastupňovou kontrolou a pravidelnými rozbory, které jsou veřejně přístupné. Naši zákazníci se tak nemusí žádného ohrožení bát.

 

Leták, který vydala soukromá firma zabývající se prodejem vodovodních filtrů, v letáku uvádí, že za úplatu provede v domácnosti kontrolu vody z hlediska množství rozpuštěných látek, obsahu dusičnanů a dusitanů a prověří tvrdost vody. Vodohospodářská a obchodní společností a.s. ale tyto hloubkové rozbory provádí pravidelně na všech zdrojích a tyto rozbory jsou k dispozici na webových stránkách www.vosjicin.cz/mapa.

 

„Ubezpečujeme naše zákazníky, že námi dodávaná voda prochází pravidelnou a několikastupňovou kontrolou na všech zdrojích. Všechny výsledky splňují velmi přísná kritéria kvality. Námi dodávaná voda tedy nemá nijak zhoršenou kvalitu, jak tvrdí prodejní leták, a nehrozí zákazníkům žádné nebezpečí. Naše zdroje vody se také nenachází v blízkosti žádného potenciálního zdroje znečištění (skládky, průmyslové stavby, apod.),“ prohlašuje ředitel VOS a.s. Ing. Richard Smutný.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. dodává vodu zákazníkům dle požadavků platné legislativy – vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že z vodovodních kohoutků teče kvalitní a zdravotně nezávadná voda. „Dealeři nabízející filtry na úpravu vody často argumentují tím, že speciální filtry z vody z kohoutku udělají pitnou vodu. Nově zdá se používají jakési rozbory vody v domácnosti, aby mohli pod záminkou „závadné“ vody lidem nabídnout zmíněný filtr. Takto hloubkový rozbor, jaký je uváděn v letácích, ale není možné za nabízenou cenu a čas vůbec udělat. Dělají je pouze akreditované laboratoře, které provádí rozbory i naší společnosti. Jejich výsledky pak našim zákazníkům zaručují, že z vodovodu teče přímo ze zdroje pitná voda,“ vysvětluje Ing. Lucie Vašková, která má kvalitu vody ve VOS a.s. na starosti.

 

V případě nějaké nečekané situace, jako jsou povodně, ekologické havárie apod., které mohou teoreticky ohrozit kvalitu podzemních vod, okamžitě reagujeme na vzniklou situaci úpravou vody, nebo jejím přepojováním, a to ve spolupráci s odborníky, krizovými štáby, případně integrovaným záchranným systémem,“ dodává ředitel Richard Smutný.

 

Foto: "AquaClic-am-Wasserhahn" by Aqua Art AG, http://www.aquaclic.ch. Licensed under CC BY-SA 3.0 de via Wikimedia Commons.


Zdroj: VOS
a.s.

Zdroj: VOS a.s.

Doporučujeme