Napustiti si bazén či zalévat zahrádku zadarmo?

Jak bojují vodárenské společnosti proti černým odběrům na Ostravsku a Karlovarsku? V letním období se počet neoprávněných odběrů každoročně zvyšuje. Tyto prohřešky však mohou přijít pěkně draho.

5 min. čtení

"V případě, že máme podezření na takzvaný černý odběr, oznámíme to odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Podle zákona je ten, kdo neoprávněně odebíral pitnou vodu, povinen nahradit vzniklé ztráty," nastínila mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací Martina Gavendová s tím, že pokud nelze objektivně zjistit, jak dlouho podezřelý odebíral vodu načerno a je jasné, že ji odebíral delší dobu, tak se u fyzických osob počítá ztráta za tři roky, u firem za čtyři roky zpětně.

"Pokud se však s odběratelem nedohodneme na náhradě ztráty postupujeme záležitost vodoprávnímu úřadu, který může uložit pokutu až do výše 100 tisíc korun. Odběratelé, kteří se úmyslně vyhýbají úhradám za vodné a stočné tím poškozují nejenom Ostravské vodárny a kanalizace, ale také všechny ostatní odběratele, kteří za vodu poctivě platí, neboť se tyto odběry započítávají do ztrát vody, tedy od její ceny," dodala Gavendová. Největší škodu přitom způsobují lidé, kteří využívají vodu z veřejných hydrantů, nebo různým způsobem neoprávněně manipulují s vodoměry.

V odhalování černých odběratelů pomáhá vodárnám od loňská také speciální kamera. Její prvotní účel je sice jiný, slouží totiž především při řešení reklamací nedostatečného tlaku nebo průtoku vody v přípojkách, ale zároveň si vodárny s její pomocí potvrdí nelegální odběr. "Díky své miniaturní velikosti se přístroj dostane i do potrubí o průměru pouhých 25 milimetrů," dodala Gavendová. Pokuta ale hrozí i za nepovolené čerpání vody z řek či potoků. Při užití čerpadla je totiž nutné povolení. Zahrádkáři s kbelíkem se ale postihu obávat nemusejí.

Ne jen jednou, ale raději dvakrát ročně provádějí odečty vodoměrů vodohospodáři na Karlovarsku. Snaží se tak čelit černým odběrům vody, kterých přibývá zejména v letních horkých dnech.

"Provádíme spousty nočních měření průtoků, při kterých se snažíme monitorovat mimořádné odběry vody," uvedl jako příklad prevence ředitel Vodovodů a kanalizací (VaK) v Karlových Varech Antonín Jágl. Největší problémy s černými odběry jsou podle jeho slov u obytných domů nebo areálů, kde jsou rozmístěny poměrové měřiče.


Zdroj: (kap)

Zdroj: (kap)

Doporučujeme