Napajedla i nadále slouží zvěři jako jediný zdroj vody

Nedostatek srážek a teplé počasí nezpůsobují komplikace nejen lidem, ale trpí rovněž fauna a flóra. Proto Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) zřídily v lesních porostech jímacího území Mělnické Vrutice a Řepínský důl napajedla. Zvěř tak má možnost ve svém přirozeném prostředí se napít.

3 min. čtení

„Napajedla, která naše společnost vybudovala v jímacím území, jsou hojně navštěvována a díky těmto vodním plochám je zde podporován vodní ekosystém, např. značný výskyt obojživelníků. Jejich porodnost je velmi vysoká díky tomu, že v těchto končinách nemají přirozeného predátora.,“ řekl Václav Jásek, vedoucí střediska Dálkovod Mělnická Vrutice.

Vedle obojživelníků se v napajedlech nacházejí další vodní živočichové – šneci, potápníci, aj.

Nyní šest napajedel i nadále slouží zvěři jako jediný zdroj vody v jímacím území Mělnická Vrutice a Řepínský důl. Díky záznamům z fotopastí víme, že napajedla navštěvuje vysoká zvěř, zajíci, jezevci, lišky a ptactvo.

„Již tradičně naše společnost podporuje zvýšení druhové rozmanitosti fauny (biodiverzitu) vytipováním objektů, kde lze vytvářet podmínky pro potřeby volně žijících živočichů,“ sdělil Bc. Pavel Pobříslo, provozní ředitel SVAS. „Největší rozmanitost ve vytváření podmínek pro volně žijící druhy vytvořili zaměstnanci SVAS v areálu čerpací stanice Mělnická Vrutice a v celém jímacím území Řepínský důl a Zahájí,“ a pokračuje „ a rovněž chceme, aby naše objekty se začlenily do okolní krajiny jednoduchými detaily, jako je např. oplocení z dřevěných latí, které se díky péči zaměstnanců střediska Mělnická Vrutice podařilo kolem zdrojů ve Vojtěchově,“ uvedl na závěr Pavel Pobříslo.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme