Nadační fond Veolia slaví 10let

Nadační fond Veolia uspořádal v úterý 18. června Slavnostní narozeninovou snídani u příležitosti 10. výroční zahájení své nadační činnosti. Slavnostní akce se konala za aktivní účasti dlouhodobých partnerů nadačního fondu, kteří v uplynulých 10 letech pomáhali úspěšně naplňovat poslání fondu.

10 min. čtení

Mezi přítomnými budou zástupci Českého svazu ochránců přírody, Hestia – Národního dobrovolnického centra, o.s. Sladkovodní giganti – projektu Jakuba Vágnera Cesta pstruha, Nadace rozvoje občanské společnosti – projektu Pomozte dětem, Člověka v tísni a Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem. Nechyběli ani dobrovolníci reprezentující zaměstnance, kteří se ve volném čase podílejí na veřejně prospěšných projektech podporovaných hlavním nadačním programem MiNiGRANTY® VEOLIA.

10 let Nadačního fondu Veolia = 10 let pečujeme o prostředí a komunitu
Pomáhat lze nejrůznějšími způsoby, každý z nich je svým způsobem významný. Od svého založení před deseti lety uskutečňuje NF Veolia vlastní programy a projekty a zároveň spo­lupracuje na těch společných, které připravuje jak skupina Veolia Voda, tak Veolia Environ­nement. To není samozřejmě všechno: jako dárce, ale i partner, se NF Veolia podílel a podí­lí na projektech jiných organizací. Vše nelze samozřejmě vyčíslit, pokusili jsme se alespoň o malou rekapitulaci.

→ Přispěli jsme na uskutečnění 425 projektů s volnočasovým dobrovolnictvím našich zaměstnanců.
Philippe Guitard, ředitel Veolia Eau pro Evropu: Vy, kteří jste ve svém každodenním životě tolik iniciativní a úspěšní, si zasloužíte naši podporu. MiNiGRANTY jsou k tomu vhodnou příležitostí.

→ Vybudovali jsme 38 pétanquových hřišť na podporu pohybových aktivit seniorů a mezigeneračního komunitního setkávání.
Prof. Helena Haškovcová, CSc., gerontoložka: Vysokou oblibu si získává také síť hřišť pro pétanque … a senioři si je pochvalují…. O jejich zřízení se postaral Nadační fond Veolia. Pétanque bývá označován jako ,hra francouzských seniorů. U nás je tato populární hra dobře známa pod názvem koulená a hrát ji ovšem mohou reprezentanti všech generací.

→ Podpořili jsme více než 80 mladých lidí při odchodu z dětského domova do samostatného života.

Jan Dolínek, ředitel NF Veolia: Projekt Krok do života nabízel kromě finanční pomoci i mezilidský vztah, který pomáhal mladým lidem získávat sebevědomí a jistotu.

→ Umožnili jsme navrácení statisíců kusů ohrožených druhů ryb do našich vod.
RNDr. Marcela Dvořáková, výkonná ředitelka komunikace a marketingu Veolia Voda ČR: Populace lososovitých ryb byla v posledních desetiletích značně decimována. Kvalita vody se však díky čističkám odpadních vod značně zlepšila a tak se pstruzi i jiné lososovité ryby mohou vrátit do svých původních domovů.
Jakub Vágner, patron projektu Cesta pstruha: „Ryby pocházejí z přírodních jezer na Slovensku. Jsou různé velikosti, a díky tomu jsou odolnější než ryby chované v umělých sádkách stejného stáří.“

→ Podpořili jsme desetitisíce dobrovolníků při úklidu tisíců tun odpadu z přírody i veřejných ploch a likvidaci černých skládek.
Petr Stýblo, ředitel Českého svazu ochránců přírody: Hlavním přínosem, který projekt Ukliďme svět!, plní, je posílit povědomí o odpovědnostI každého jednotlivce za stav našeho životního prostředí. Velký význam má projekt zejména pro výchovu dětí, které zpětně působí na své rodiče.
Jan Dolínek, ředitel NF Veolia: „Náš nadační fond je generálním partnerem české obdoby mezinárodní kampaně Clean up the Word. Projekt rok od roku sílí, ale stále je co uklízet.

→Spolupracovali jsme na vytvoření unikátní databáze dobrovolnických příležitostí na portálu Dobrovolnik.cz.
Jiří Tošner, předseda HESTIA, o.s.: NF Veolia nám zásadním způsobem pomohl při rekonstrukci portálu o dobrovolnictví. Jeho jedinečnou součástí je databáze pro ty, kdo dobrovolníky hledají i pro ty, kdo jimi chtějí být. V Česku unikát!

→Podíleli jsme se na významných celostátních a regionálních projektech v sociální i environmentální oblasti.
Alena Šváchová, manažerka projektu Pomozte dětem, NROS: NF Veolia je dlouhodobým partnerem Pomozte dětem. Každoročně přispívá nejen na sbírku samotnou, ale podporuje finančně i realizaci projektu. Objem darů za 6 let jej řadí mezi naše přední donory.

→ Umožnili jsme vybudování vodních zdrojů pro desetitisíce Etiopanů z výtěžku prodeje tří edic designových karaf Voda pro Afriku.
Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni: Veolia Voda nás prodejem karaf pro vodní zdroje v Etiopii podpořila už potřetí. Pitná voda patří v tomto regionu k největším problémům a Člověk v tísni má s řešením dlouhodobé zkušenosti. Oprava jednoho vrtu má vliv na tisíce lidí a mnohým z nich, hlavně dětem, může doslova zachránit život. Získávání peněz z prodeje pěkných karaf má navíc nápad a zapojuje veřejnost.

Informace o všech realizovaných nadačních programech a podpořených projektech a organizacích, včetně Fotogalerie a Videogalerie na www.nfveolia.cz


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme