Nabídka využití informačních zdrojů z oboru vodárenství oborové asociace SOVAK ČR

Na žádost paní Ing. M. Melounové, ředitelky Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, zveřejňujeme následující nabídku informačních zdrojů: V poslední době bohužel sílí aktivity zájmových skupin, jejichž snahou je poškozovat dobré renomé českého vodohospodářství. Proto bychom rádi jménem našeho...

4 min. čtení

…Sdružení vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR, www.sovak.cz), jako odborné asociace sdružující více jak 250 řádných a mimořádných členů vč. rozhodujících vlastníků, správců a provozovatelů vodohospodářského majetku, doporučili využívat informační zdroje internetových stránek: www.vakinfo.czwww.vodarenstvi.cz a www.cenavody.cz, kde naleznete řadu nezkreslených informací o oboru, kvalitě pitné i odpadní vody či o cenách.

V současnosti probíhá či proběhlo ve většině měst a obcí v České republice schvalování nových cen vodného a stočného pro rok 2013. Věříme proto, že srovnání cen vody i vlastní informace k procesu stanovení cen vody na uvedených stránkách pro Vás budou přínosné. 

  • Na stránkách www.vakinfo.cz naleznete mimo jiné přehled platné legislativy a řadu technických informací. 
  • Zpravodajský server www.vodarenstvi.cz aktuálně informuje o novinkách v našem oboru. V jednotlivých kategoriích jsou umístěny např. články o kvalitě vody, financování vodohospodářství, cenotvorbě či zprávy z regionů.
  • Přehled o aktuálních cenách vody i nových schválených cenách pro rok 2013, včetně meziročního srovnání a vysvětlení pojmů naleznete na www.cenavody.cz

Odkazy na uvedené www stránky či publikované články a přehledy je možno bez dalšího umísťovat na další www stránky vč. stránek místní samosprávy či využívat v jiných materiálech.

Současně bychom rádi upozornili na často zavádějící informace především serveru vodarenstvi.com. Upozorňujeme, že na jejich stránkách je uvedeno, že data pro jejich vytvoření nebyla ověřována a provozovatel neručí za jejich úplnost a pravdivost. Doporučujeme tedy obezřetnost při výběru informačního zdroje. V případě jakýchkoliv dotazů k informačním zdrojům, ceně vody či procesu cenotvorby se na nás neváhejte obrátit.

Ing. Miloslava Melounová
ředitelka Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
sovak@sovak.cz


Zdroj: Ing. Miloslava
Melounová

Zdroj: Ing. Miloslava Melounová

Doporučujeme