Na Žďársku vrátí povodí úsek řeky Svratky pod Herálcem do původního koryta

Na Žďársku v tomto roce Povodí Moravy dokončí úpravy na dvou úsecích řeky Svratky skoro za 34 milionů korun. V Herálci opraví protipovodňové zdi a řeku pod obcí vrátí do původního koryta. Tok Svratky se tam z původních 1550 metrů prodlouží téměř o kilometr. Vyplývá to z tiskové zprávy Povodí Moravy.

4 min. čtení

Stavby financované z operačního programu Životní prostředí začaly loni v červenci. Podle smlouvy se zhotovitelem by měly být hotové do konce letošního listopadu. Podle povodí jde o přírodě blízká opatření proti povodním. Projekt kombinuje technická opatření v obci s revitalizací Svratky, která umožní přirozené rozlévání vody. Herálec je v CHKO Žďárské vrchy.

Do původního koryta s meandry se vrátí část kdysi napřimovaného toku Svratky pod obcí. „Při běžném nebo nižším průtoku dojde k prodloužení doby průtoku korytem, bude tak zvýšena retenční a samočisticí schopnost toku s návazností a podporou veškerých ekologických funkcí toku,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák ve zprávě. Při zvýšených průtocích se bude voda částečně rozlévat na okolní nivní louky. „Krajině se tak vrátí schopnost zachytávat vodu, tlumit povodně a lépe čelit suchu,“ uvedl.

V Herálci nechalo povodí rozebrat nevyhovující kamenné zídky podél toku. Znovu budou postavené tak, aby obec lépe chránily při povodňovém průtoku vody. Navýšené budou přibližně o 30 centimetrů. „Mezi těmito zídkami se bude vinout koryto řeky Svratky, které v rámci možností městské trati získá co nejpřírodnější charakter,“ uvedl Gargulák.

Stavební úpravy na této řece budou letos dokončeny také ve městě Svratka, které leží v CHKO přibližně pět kilometrů od Herálce. Radnice tam nechala obnovit rybník na řece, řeka Svratka doposud procházející rybníkem ho bude nově i obtékat. Úsek tak bude průchodnější pro ryby a jiné živočichy, rybník se zároveň bude méně zanášet.

„Revitalizace rybníka v současné době finišuje,“ řekl svratecký starosta Petr Řádek (nestraník). Pomoci by podle předpokladu měla také investice povodí na řece pod Herálcem. „Voda by se sem měla z Herálce dostat, dá se říci, po těch meandrech už vyčištěná,“ uvedl. Podle věstníkuveřejných zakázek jde ve Svratce o stavbu skoro za 26 milionů korun.

Autor: ČTK
Foto: Wikipedia

Doporučujeme