Na Ždársku lidé za vodu zaplatí baťovských 69,90 korun

Zvýšení cen vodného a stočného nemine domácnosti, jejichž dodavatelem je Svaz vodovodů a kanalizací (SVaK) Žďársko.

4 min. čtení

Letos platí lidé SVaKu Žďársko za metr kubický vody 68 korun. S účinností od 1. ledna 2011 to bude o necelé dvě koruny více – 69,90 koruny. Cena za odběr pitné vody se zvedne o 1,30 koruny na 39,70 koruny. Stočné bude vyšší o šedesát haléřů, platit se bude 30,20 koruny za kubík.
    
"Ke schválení cen přistoupilo předsednictvo SVaKu Žďársko na základě analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných Vodárenskou akciovou společností, divizí Žďár nad Sázavou," řekla k zdražování vody předsedkyně představenstva a starostka Žďáru Dagmar Zvěřinová. Ke zdražování dochází podle ředitele žďárské divize Vodárenské akciové společnosti Karla Fuchse zejména v souvislosti s nárůstem ceny elektrické energie a poklesem spotřeby vody vlivem omezení výroby zemědělských subjektů.

"Dalším ovlivňujícím faktorem je i nárůst ceny surové vody odebírané z údolních nádrží Vír a Mostiště v povodí Moravy na téměř 5,47 koruny bez DPH za metr kubický," vysvětlil Karel Fuchs. Jak uvedl dále, v ceně vody pro vodné a stočné jsou zohledněny finanční potřeby pro obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací, zvlášť s ohledem na plánovanou realizaci staveb dotovaných z finančních prostředků Evropské unie.

Úprava ceny vody pro vodné a stočné představuje pro rodinu s průměrnou spotřebou okolo 80 m3/rok napojenou na veřejný vodovod a kanalizaci zvýšení výdajů z rodinného rozpočtu o cca 13,00 Kč/měsíc. Pro ty rodiny, které využívají pouze služeb v oblasti dodávky pitné vody do domácnosti a nejsou připojeny na veřejnou kanalizaci, představuje úprava ceny vodného zvýšení výdajů z rodinného rozpočtu o necelých 9,00 Kč/měsíc.


Více informací: www stránky Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme