Na západě Čech chystají rozsáhlé modernizace

Vodohospodářské sdružení měst a obcí ze západních Čech (VSOZČ) chce letos na podzim odstartovat modernizační projekty za téměř 190 miliónu korun. Financovat je bude také za podpory ministerstva zemědělství a krajů.

4 min. čtení

Na Karlovarsku se jedná především o intenzifikaci a modernizaci čistírny odpadních vod ve Žluticích. V rámci tohoto projektu za zhruba 36,8 miliónu korun, který bude dokončen napřesrok, dojde ke kompletní rekonstrukci stávající technologie čistírny a k vybudování nového kalového hospodářství.

Dalším projektem je výstavba vodovodu v Mrázově, který zcela vyřeší problémy se zásobováním pitnou vodou osmdesáti obyvatel této části obce Teplá. Do příštího roku tam bude nákladem necelých tří miliónů korun vystavěno celkem 1,4 kilometru nových vodovodních řadů.

Posledním projektem na Karlovarsku podporovaným ministerstvem zemědělství, jehož náklady podle všeho nepřesáhnou tři milióny korun, bude výstavba kanalizace v Radošově plánovaná do konce příštího roku.

Necelých tři sta obyvatel bude díky projektu napojeno na veřejnou kanalizaci, která odvede odpadní vody do čistírny odpadních vod v Kyselce. "Budou tak odstraněna dosavadní zcela nevyhovující vyústění odpadů do řeky Ohře i používané septiky a žumpy," uvedl předseda VSOZČ Jaroslav Vojta.

V Tachově bude investor na podzim pokračovat na čistírně odpadních vod, zahájí II. etapu její intenzifikace a modernizace za zhruba 46 miliónů korun. Práce se dotknou i ulic Tovární, Americká a spádové obci Oldřichov, kde bude budována kanalizace zhruba na 21 miliónů.

Obdobný projekt intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod je v plánu ve Stříbře.
"Zde dojde k rozšíření a přebudování biologické části čistícího procesu, výstavbě nových dosazovacích nádrží a k dalším úpravám," upřesnil Vojta. Celkové náklady dosáhnou 75 miliónů korun. Součástí tohoto projektu je nová kanalizace na Jižním předměstí Stříbra.
 

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech (VSOZČ) je dobrovolný svazek 87 měst a obcí a 2 dobrovolných svazků obcí z Karlovarska, Tachovska, Sokolovska, Chomutovska a Rakovnicka. Sdružení působí na území o rozloze 3 000 km2, které sahá do Karlovarského, Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje a ve kterém bydlí trvale 180 000 obyvatel.


Zdroj: (kap)

Zdroj: (kap)

Doporučujeme