Na vodohospodářská opatření půjde 130 miliard korun, schválila vláda

Na prevenci a ochranu před povodněmi v ohrožených oblastech v povodích Dunaje, Odry a Labe půjde do roku 2027 přes 62 miliard korun. V totožných oblastech má jít 68 miliard na čistírny odpadních vod, kanalizace, revitalizaci řek a potoků či zmírnění dopadů sucha. Návrhy ministerstev zemědělství a životního prostředí na dnešním jednání vláda schválila. V tiskové zprávě o tom informovala ministerstva.

4 min. čtení

Ministerstvo životního prostředí předložilo Plány pro zvládání povodňových rizik v povodích Labe, Odry a Dunaje. Mezi konkrétní opatření budou patřit například výstavba ochranných hrází, včetně mobilních prvků, suchých nádrží a přírodě blízkých protipovodňových opatření. Celkové předpokládané náklady podle materiálů pro vládu činí 62,35 miliardy korun.

Přes 45 miliard je pro povodí Dunaje, na povodí Labe má jít zhruba 8,5 miliardy a 8,33 miliardy korun do povodí Odry. "Z toho ze státního rozpočtu půjde 27,347 miliardy Kč, z finančních zdrojů podniků povodí 2,858 miliardy Kč, z ostatních veřejných rozpočtů 5,888 miliardy Kč a ze zdrojů EU 26,256 miliardy Kč," stojí v předkládací zprávě. V plánech schválených na sklonku roku 2015 bylo pro šestileté období vyhrazeno přes 29 miliard korun. Doba realizace opatření může překročit šestileté plánovací období. Částky představují celkové náklady na jejich uskutečnění.

"Plány pro zvládání povodňových rizik jsou zásadním strategickým materiálem k ochraně životů, zdraví, majetků a kvality životního prostředí. Řeší jednak snížení míry povodňového nebezpečí a jednak připravenost obyvatel a odolnost staveb, objektů infrastruktury, hospodářských i dalších aktivit vůči negativním účinkům povodní. Samozřejmě jejich síla je v realizaci konkrétních opatření," uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje, které předložil resort zemědělství, počítají do roku 2027 s vybudováním 2469 opatření za více než 68 miliard korun. Z národních zdrojů má jít 52,3 miliardy a z evropských fondů 15,8 miliardy korun na stavbu čistíren odpadních vod, kanalizací, na revitalizaci řek a potoků na zmírnění nepříznivých dopadů sucha.

"Naším cílem je zlepšovat ochranu povrchových i podzemních vod, vodních ekosystémů, prevence před povodněmi, hospodaření s vodami a jejich udržitelné užívání," uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Zdroj: ČTK

Doporučujeme