COP21: 40 zemí zavádí nebo se již aktuálně řídí novou uhlíkovou politikou

Šest hlav států, vlád a vedoucích představitelů Světové banky a Mezinárodního měnového fondu dnes vyzvaly firmy a země, aby dostály pařížských plánů a zvýšily poplatky za uhlíkové emise na úroveň, která povede k čistější a zdravější budoucnosti naší planety.  

8 min. čtení

Demonstrací jednoty, v první den rozhovorů o klimatických změnách na summitu v Paříži, byla výzva hlav států a předsedů vlád z Francie, Chile, Etiopie, Německa, Mexika a Kanady. Tito přední představitelé šesti zemí, vyzvali svět, aby použili navýšení cen za znečištění ovzduší oxidem uhličitým, jako klíč k boji proti klimatickým změnám a změnám globální ekonomiky.

"Cílem je postupně nastavit dostatečně vysoký poplatek za uhlíkové mise na celém světě, což by mělo přispět k lepšímu, ekologickému chování," řekl, Prezident François Hollande Francie. "Ve Francii, existuje energetický zákon Transition, který přispěl k podstatnému zvýšení plateb za uhlíkové emise pro příští rok do výše 22 € za tunu, a v roce 2030 na předpokládaných € 100 za tunu. Dalším krokem ke snížení uhlíkové stopy by měly být tržní výhody pro společnosti, které se rychle a efektivně přizpůsobí a sníží svoje uhlíkové emise na minimum. Takové korporace by měly získat rozhodující konkurenční výhodu. "

Tuto výzvu dnes zopakovali i ministři a generální ředitelé z celého světa na jiné pařížské konferenci. Stala se součástí oficiálního zahájení Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC). Koalice sdružující klíčové vlády, jako jsou Mexiko, Německo, Francie, Chile a Kalifornii, spolu s téměř 90 světovými podnikateli a nevládními organizacemi.

Partneři se v rámci koalice shodli na tom, že veřejné a transparentní vybírání poplatků za uhlíkové emise bude nejlepší cestou k úspěšnému ustanovení konkrétní uhlíkové politiky a podpoře podnikání. Zároveň tím chtějí vyvolat globální diskuzi s cílem vyřešit politické problémy, brzdící uhlíkovou politiku.

"Jsme svědky rostoucího zájmu globálních lídrů o zvýšení poplatků za uhlíkové znečištění. Je však také zapotřebí více nových opatření ke snížení škodlivých emisí."
řekl prezident Světové banky Jim Yong Kim. "Tato prohlášení hlav světových států jsou velmi důležitá, musíme však zajistit, aby se tento impuls pro zvýšení uhlíkových poplatků opravdu promítl ve snížení ekologických dopadů na Zemi.”

"Úspěšný výsledek pařížských rozhovorů o klimatu vysílá nadějnou zprávu o tom, že národy mohou pracovat společně pro dobro planety," uvedla výkonná ředitelka MMF Christine Lagardeová. "Správná uhlíková politika by měla být v centru tohoto úsilí. Vzhledem k propadu cen energií, nebyl nikdy lepší čas, k rozumnému a účinnému stanovení cen za uhlíkové emise."

Uhlíková politika může přinést více výhod, včetně snižování dopadů na životní prostředí také například snižování předčasných úmrtí v důsledku vystavení znečištěnému ovzduší. Vláda může přispět přerozdělením finančních prostředků potřebných na podporu udržitelného rozvoje, stanovením vyšších poplatků za uhlíkové emise, tzn. pobídkou pro podniky a investory ke snížení produkce emisí a urychlením investic do tzv. čisté energie, dopravy a technologií.

Asi 40 zemí zavádí nebo se již aktuálně řídí novou uhlíkovou politikou, což zachycuje asi 12% emisí skleníkových plynů v globálním měřítku. Významné zlepšení a velký procentuální růst vzhledem ke globální situaci je očekáván v roce 2017, kdy se chystá zavést svoji uhlíkovou politiku Čína a přidat se tak k ostatním světovým politikám.

Zdroj: The World Bank

 

Foto: „Air pollution from Ladyzyn thermal power plant“ od Oleg SavitskyVlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.


Zdroj: Květa
Felklová

Zdroj: Květa Felklová

Doporučujeme