Na prevenci proti záplavám ve třech povodích půjde 29 miliard

Na preventivní opatření v povodí Labe, Dunaje a Odry, které významně ohrožují záplavy, půjde přes 29 miliard korun. V takzvaných plánech pro zvládání povodňových rizik jsou zahrnuty také investice do nové nádrže Nové Heřminovy na Bruntálsku. V prosinci tyto strategické dokumenty schválila vláda. Platit začnou podle ministerstva životního prostředí nyní v lednu, a to až do roku 2021, kdy budou aktualizovány.

5 min. čtení

Z celkové částky se přepokládá, že ze státní pokladny půjde na konkrétní opatření 20,26 miliardy korun, města a obce či podniky povodí by měly vydat 3,69 miliardy a evropské dotace uhradí 4,79 miliardy, píše se v předkládací zprávě.

Obecná opatření mají zejména pomoci prevenci. V téměř devíti stovkách obcí, které ohrožují záplavy, se budou týkat aktualizace povodňových plánů územních celků, využití povodňového mapování nebo vzniku či modernizace srážkoměrných a vodoměrných stanic a lokálních výstražných systémů. Konkrétní opatření, tedy 52 pro povodí Labe, 28 pro povodí Odry a 55 pro povodí Dunaje, zahrnují nejčastěji výstavbu ochranných hrází včetně mobilních prvků, suchých nádrží a přírodě blízká protipovodňových opatření. Jich se týkají i ty největší investice.

V první fázi předběžného hodnocení povodňových rizik v roce 2011 byly určeny oblasti s významným povodňovým rizikem. Šlo celkem o téměř 3000 kilometrů vodních toků. Pro ně byly o dva roky později zpracovány mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Opatření jsou v plánech navržena právě pro nejvíce ohrožené lokality.

Konkrétně pro povodí Dunaje poputuje 14,35 miliardy, pro povodí Labe 7,17 miliardy a pro povodí Odry 7,56 miliardy korun, a to včetně nákladů na vybudování nádrže Nové Heřminovy na Bruntálsku. Experti tam loni na podzim zahájili geologické průzkumy, obec ale se stavbou nesouhlasila a chtěla se bránit. Začala se tam stavět i některá další opatření, která mají v povodí řeky Opavy omezit riziko povodní.

Výstavba nádrže v Nových Heřminovech se řeší několik desítek let. Aktuální se stala po katastrofálních povodních v roce 1997. Vláda nakonec schválila takzvanou menší variantu přehrady. Při ní by podle zástupců Povodí Odry bylo v obci zatopeno 12 obytných domů. Stavba přehrady včetně dodatečných protipovodňových opatření a přeložek komunikací by měla stát zhruba šest miliard korun.

Do loňského roku se podle ministerstva životního prostředí investovalo do protipovodňových opatření 7,66 miliardy korun.

Foto: „Karlovo namesti-schody“ od Jiří JaníčekVlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme