Na pražské vodovodní i kanalizační síti bylo loni méně havárií. Do oprav a údržby šlo 1,5 miliardy

Na pražské vodovodní síti bylo v loňském roce odstraněno 4 131 havárií. Je to o 241 událostí méně než v roce 2020. Zároveň poklesl i počet havárií na kanalizační síti z 2 827 na 2 805.

4 min. čtení

Havárií I. kategorie, kdy je bez vody více než tisíc odběratelů či strategické, zdravotnické a sociální objekty, bylo 71, což je o dvě méně než předloni. Z pěti na jednu klesl počet havárií na profilech větších než 1000 milimetrů. Nejčastější příčinou havárií byla koroze materiálu (69 %) a pohyb půdy (24 %).

Z celkového počtu havárií na kanalizační síti (2 805) bylo 43 % na přípojkách, 30 % na stokách a necelých 11 % na vstupních šachtách. Podle druhu poškození byla v 73,55 % případů příčinou havárie kanalizační sítě ucpávka a sedimenty. Dále bylo řešeno 236 chybějících či poškozených poklopů na stokové síti, což bylo o 82 méně než v roce 2020.

„V loňském roce jsme na opravu a údržbu vodovodní sítě vynaložili jeden a půl miliardy korun,“ uvedl tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek s tím, že firma zaplatila hlavnímu městu nájemné za provozování vodohospodářské infrastruktury ve výši 2,9 miliardy korun. Celkem putovalo v roce 2021 do pražské vodovodní i kanalizační sítě 4,43 miliardy korun.

Pražané mohou sledovat webové stránky www.pvk.cz, kde jsou informace o výlukách ve speciální sekci. Info o haváriích běží v režimu on-line včetně upřesnění, zda mají vliv na dodávky pitné vody a lokalitě, kde jsou případně umístěny cisterny s náhradním zásobováním. Vše je dostupné na google mapách.

Odběratelé si také mohou aktivovat službu SMS INFO, prostřednictvím které dostávají bezplatně do svého mobilního telefonu zprávy o haváriích v jimi zvolené lokalitě. Zákazníci si službu mohou objednat přes webové stránky pvk.cz, zákaznickou linku 840 111 112 nebo 601 274 274.

Vývoj počtu havárií na vodovodní síti
2010 3960
2011 4309
2012 4507
2013 4717
2014 4520
2015 4677
2016 4500
2017 4959
2018 5208
2019 5029
2020 4372
2021 4131

Vývoj počtu havárií na stokové síti
2010 2747
2011 3189
2012 3779
2013 3440
2014 3736
2015 4338
2016 3913
2017 3643
2018 3384
2019 3507
2020 2827
2021 2805

Zdroj: redakce

Doporučujeme