Na Olomoucku, Zlínsku a Prostějovsku se cena vody navýší jen velmi málo

Od 1. ledna příštího roku schválili vlastníci vodohospodářské infrastruktury Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. a Statutární město Olomouc zvýšení ceny pro vodné a stočného na 78,53 korun. Na Prostějovsku pak bude příští rok stát voda 75,82 korun. Na Zlínsku se cena vody navýší pouze v případě zvýšení DPH.

4 min. čtení

OLOMOUCKO

Ke zvýšení ceny dochází v souvislosti s inflačními vlivy, poklesem spotřeby a růstem nájemného hrazeného vlastníkům infrastrukturního majetku, které je nezbytné k zajištění reprodukce infrastruktury.

Kromě uvedených vlivů je nezanedbatelný i nárůst nové sazby DPH z dosavadních 14 % na 15 %. Celková výše vodného a stočného pro domácnosti na Olomoucku vzroste oproti loňské ceně s nižší daní o celkových 3,8%.

Zatímco letos většina obyvatel Olomoucka zaplatí za 1 000 litrů vodného a stočného 75,68 Kč (s DPH 14 %), tak od nového roku to bude v celé tarifní oblasti 78,53 Kč (s DPH 15 %) za 1 m3. Schválené zvýšení cen má dopad na finanční situaci průměrné čtyřčlenné rodiny ve výši 31 Kč za měsíc.

ZLÍNSKO

Společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., vlastník vodárenské infrastruktury na území okresu Zlín, schválila pro rok 2013 cenu vodného a stočného, která zůstává na úrovni roku 2012.

Jediná změna pro odběratele, kteří nejsou plátci DPH, tak vyplývá ze změny zákona o dani z přidané hodnoty, kdy se zvyšuje sazba pro vodné a stočné ze 14 % na 15%.

Vyšší sazba DPH pro vodné a stočné bude mít dopad na finanční situaci průměrné čtyřčlenné rodiny na Zlínsku ve výši 8 Kč za měsíc.

PROSTĚJOVSKO

V Prostějově a dalších městech a obcích zásobovaných pitnou vodou společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. bude v roce 2013 bez DPH vodné navýšeno z 33,27 Kč/m3 na 34,20 Kč/m3 (o 0,93 Kč/m3).  Stočné bez DPH bude navýšeno z 30,87 Kč/m3 na 31,73 Kč/m3 (o 0,86 Kč/m3). Celkem za vodné a stočné bez DPH 65,93 Kč/m3. Toto navýšení cen činí 2,8% a je nižší, než míra inflace indexu spotřebitelských cen, která je 3,3% (údaj z 9.11.20012) a je nezbytné pro pokrytí růstu cen všech vstupů a zvláště energií, kde ceny rostou daleko rychleji.

Konečná cena pro spotřebitele závisí na zvýšení DPH. Pokud bude v roce 2013 daň z přidané hodnoty 15%, bude vodné 39,33 Kč/m3 a stočné 36,49 Kč/m3. Celkem za vodné a stočné 75,82 Kč/m3.

Foto: Wikipedia, Pernak, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme