Na obnovu potoků a lesů půjde z dotací EU přes 700 milionů korun

Na revitalizaci vodních ploch a toků, budování remízků a mezí nebo zlepšení stavu lesa je v evropských fondech pro zájemce z Česka připraveno 712,5 milionu korun. Žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí mohou firmy, samosprávy, obecně prospěšné společnosti, školy i církve podávat do 17. října. ČTK to sdělilo ministerstvo životního prostředí.

4 min. čtení

Dvě výzvy k podávání žádostí otevřelo ministerstvo v pondělí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. "Podporu mohou získat projekty zaměřené na realizaci a obnovu vodních prvků, na revitalizaci vodních toků, zakládání a obnovu mezí, remízků či starých sadů. Podpoříme i projekty, které povedou ke zlepšení stavu lesních porostů, zajištění migrační prostupnosti pro vodní i suchozemské živočichy a revitalizaci sídelní zeleně," uvedl náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

Projekty podporující zadržování vody v krajině mohou být z dotací zaplaceny zcela, peníze mohou plynout na budování rybích přechodů, vytváření a obnovu tůní, mokřadů, rybníků a lužních lesů nebo přírodě blízkých koryt vodních toků. Na zlepšení prostředí v obcích a městech mohou žadatelé dostat 60 procent výdajů. Ucházet o dotace se mohou s výsadbou či obnovou parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, lesoparků nebo remízků, případně obnovou zatravněných ploch.

Ministerstvo doporučuje plánované záměry konzultovat na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Žádosti se budou podávat elektronicky, takže zájemci potřebují elektronický podpis. Další možnosti získat dotace se chystají. "Na projekty zaměřené na zajištění příznivého stavu národně významných chráněných území a na posílení biodiverzity se na podzim chystáme otevřít další dvě výzvy," řekl ředitel agentury František Pelc.

Ministerstvo životního prostředí už na jaře vyzvalo k podávání žádostí o dotace na likvidaci ekologických zátěží, dlouhodobých havárií a míst, která jsou zasažena nebezpečnými chemikáliemi. Z evropských fondů je na to připraveno 600 milionů korun.
 


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme