Na Kroměřížsku voda za 61,30 korun

Vodovody a kanalizace Kroměříž oznámili dvouprocentní zvýšení ceny vodného a stočného pro příští rok.

1 min. čtení

Ceny vody pro rok 2011
– vodné 31,20 Kč / m3 včetně DPH,
 – stočné 30,10 Kč / m3 včetně DPH,
– celkem 61,30 Kč / m3 včetně DPH.

V roce 2010 byla cena vodného a stočného 60,10 Kč/ m3 včetně DPH. Ke zvýšení ceny dochází v důsledku zvýšení odpisů z rekonstrukcí a intenzifikací čistíren odpadních vod – snížené o poskytnuté dotace, z rekonstrukcí kanalizací, financování plánu obnovy vodovodů a kanalizací a zvýšení cen energií.

"Musíme dofinancovávat stavby dotované Evropskou unií, což je například čistička v Hulíně či úpravna vody v Chropyni,"
vysvětlil předseda představenstva společnosti VaK Kroměříž Ladislav Lejsal.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme