Na kanalizace a čistírny odpadních vod půjde 4,8 miliardy korun

Na stavbu kanalizací, čistíren odpadních vod a na zvýšení kapacity těch stávajících půjde do obcí 4,8 miliardy korun z evropského Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Jde o poslední peníze na tyto účely v tomto programovacím období EU. Žádosti trojnásobně překročily původně určenou částku, která musela být navýšena. Informovalo o tom dnes ministerstvo životního prostředí.

4 min. čtení

"Ministerstvo životního prostředí schválilo dalším 132 vodohospodářským projektům dotace na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizací v celkové výši 4,8 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí," uvedlo ministerstvo. Žádosti posílali starostové a vodohospodáři loni na podzim, přišlo jich více než 200 na celkem sedm miliard korun, což podle ministerstva třikrát překročilo určenou částku.

Ministr Richard Brabec (ANO) uvedl, že bylo vyjednáno navýšení peněz, a to o více než 100 procent. Díky tomu na peníze dosáhne 132 projektů za 4,8 miliardy korun, z toho 105 projektů dostane peníze hned, další poté, co navýšení odsouhlasí Evropská komise, uvedlo ministerstvo. Bude to patrně v druhé polovině roku.

Protože ani poté se na všechny žadatele nedostane, hodlá ministerstvo nabídnout těm kvalitním podporu z národních zdrojů. Vypíše ji Státní fond životního prostředí v srpnu a podmínky budou stejné jako u žádostí na evropské peníze. "U projektů se hodnotí například nákladová efektivnost řešení, snížení množství vypouštěného znečištění zpět do povrchových vod či naléhavost řešení z pohledu stavu vodního útvaru. Čím dříve se projekty dostanou do realizační fáze, tím lépe pro kvalitu podzemních a povrchových vod," uvedl ředitel fondu Petr Valdman.

Mluvčí ministerstva Petra Roubíčková doplnila, že v OPŽP pro roky 2014 až 2020 byly vyhlášené čtyři výzvy pro stavbu a rozšíření kanalizace a čistíren. Podporu v celkové výši 13 miliard korun získalo 462 projektů. "Díky ní bude postaveno nebo intenzifikováno 299 čistíren odpadních vod, vybudováno 2341 km stokových systémů a na řádné čištění odpadních vod bude nově napojeno 202.000 ekvivalentních obyvatel," uvedla. Pojmem ekvivalentní obyvatel se označuje počet lidí trvale připojených k čistírně, přičemž se počítá s produkcí 120 až 150 litrů odpadních vod za osobu a den.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme