Na investice a opravy letos JVS vydá téměř 120 milionů

Na 120 milionů korun hodlá letos Jihočeský vodárenský svaz (JVS) vložit do investic a oprav svého vodohospodářského majetku. Akce za dalších téměř 29 milionů Kč má připravené v rezervě. Suma se tedy může vyšplhat až na 149 milionů Kč. 

7 min. čtení

Dokument schválilo představenstvo svazu, který ročně vyrobí a předá téměř 16 milionů m3 pitné vody a na jihu Čech je jejím největším producentem a distributorem do měst a obcí.

„Prioritou je příprava obnovy hlavního přivaděče surové vody z římovské vodní nádrže do úpravny Plav a navazujících dálkových řadů. Hlavně těch, zásobujících naše největší odběratele jako je třeba Táborsko. To odpovídá nové koncepci investiční výstavby na další dekádu, kterou loni schválila valná hromada,“
vysvětluje Antonín Princ, ředitel a předseda představenstva JVS. Její vodárenský systém měří přes 550 kilometrů. Z nich tvoří 445 km hlavní řady a 106 km vedlejší. Jeho součástí jsou tři úpravny vod, 35 vodojemů a 17 čerpacích stanic. Celkem jde o majetek za 7 miliard.

Téměř 26 milionů bude stát rekonstrukce vodojemu Svatá Anna, přes který se zásobuje Táborsko. Sanací projdou nádrže, technologie, venkovní rozvody i obslužné komunikace. Nepotřebné objekty se zbourají, naopak se přistaví nová armaturní komora.

Na 17 milionů vyjde například pořízení a instalace nového potrubí u Veselí nad Lužnicí, které zde zatím řeky Lužnici a Nežárku překonává po mostní konstrukci. Nově to bude pomocí „shybek“ přes dna obou toků. Tím se předejde jejich možné destrukci při mimořádných událostech, jako jsou extrémní povodně. Dalších 8 milionů má stát nová shybka pod řekou Otavou u Čejetic na Strakonicku.

Mezi investičními akcemi je například i stavební úprava řadu Netřebice – Kaplice náraží za 6,7 milionů Kč, kde se staré ocelové potrubí nahradí novým, nebo kilometrová přeložka vodovodu v Markvarticích za 6,5 milionů Kč. Ta je zčásti vyvolaná i budoucí stavbou silnice R3 v této části Českokrumlovska.

Na Českobudějovicku vodárenský svaz soustřeďuje pozornost na obnovu 7 km přívodního řadu surové vody Římov – Plav. Ta je rozdělena do tří etap a během dalších let vyjde na stamiliony korun. První nejsložitější etapa zahrnuje stavbu nového dvoukilometrového řadu o průměru 1200 mm v katastru Doudleb. Tím by se jeho trasa, zatím vedoucí přes obec, dostala mimo zástavbu. Zatím se ale nedaří nalézt shodu s několika majiteli pozemků v zátopovém pásmu řeky Malše, kudy má nový řad vést. Na podobné problémy svaz naráží i na pětikilometrovém úseku Římov – Doudleby, který je zahrnut do třetí etapy. Cílem tedy je letos tyto projekty především administrativně připravit.

„Jediným zdrojem příjmů JVS je prodaná voda městům a obcím. Veškeré prostředky, očištěné o náklady se vracejí právě do oprav a investic tohoto rozsáhlého majetku. Voda prostě musí v domácnostech a firmách téct 24 hodin denně po celý rok. Její význam se pozná, až když náhodou vlivem havárie nebo nezbytné opravy neteče,“
dodal Antonín Princ.

Vlastníkem Jihočeského vodárenského svazu, založeného v roce 1993, je 263 obcí a měst. Z nich jich téměř 160 patří mezi jeho zákazníky. Svaz ze své soustavy pitnou vodou zásobuje na 400 tisíc obyvatel kraje, tedy přes polovinu jeho populace. 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme