Na domovní čistírny vod obcím je připravena dotace 200 milionů korun

O příspěvek na domovní čistírny odpadních vod mohou obce žádat od pondělí 16. října. Ministerstvo životního prostředí do nové výzvy uvolní 200 milionů korun, dalších 50 milionů půjde na obnovy parků nebo na nové nezpevněné plochy ve městech. Domovní čistírny vod, které jsou vhodné zejména pro odlehlé oblasti obcí, podpořilo ministerstvo již jednou a peníze se vyčerpaly za tři čtvrtě roku.

5 min. čtení

Na domovní čistírny mohou obce žádat 100.000 až 240.000 korun podle toho, kolik domácností na ně bude napojeno. Příspěvek státu pokryje až 80 procent nákladů. Jak upozornil ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman, do nákladů mohou žadatelé započítat i například přípravu projektu nebo monitorování a údržbu systému po dobu deseti let.

Domovní čistírny se hodí zejména pro města a obce s odlehlými částmi, jejichž napojení na centrální čistírnu odpadních vod by bylo nákladné. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce je toto řešení "ekologicky přijatelnou alternativou" ke starým septikům, které často znečišťují vody. "Výhodou domovních čistíren je navíc i vysoká účinnost bez nutnosti následného dočištění," uvedl Brabec.

O příspěvky na domovní čistírny mohly už obce žádat od listopadu 2016 do léta letošního roku. Za tu dobu SFŽP přijal žádosti na 1042 čistíren. Jak uvedla mluvčí fondu Lucie Früblingová, žádosti jsou celkem na 133 milionů korun a nyní se postupně schvalují. Dotaci má jistou více než polovina z nich. Nynější termín pro podávání žádostí končí 30. června 2019, je ale pravděpodobné, že stejně jako minule budou peníze vyčerpané dříve.

Kromě podpory čistíren začíná v pondělí 16. října termín, od kterého mohou obce žádat o příspěvky na oživení parků, alejí, cest z přírodních materiálů, ale také na takzvanou izolační zeleň, tedy na pásy stromů mezi silnicemi či průmyslovými areály a obytnými částmi měst a obcí. Pro tyto účely vyhradilo ministerstvo 50 milionů korun. O největší podporu, až dva miliony korun, mohou žádat obce do 500 obyvatel. U těch větších je to 150.000 korun. "Větší obce mohou primárně využít podporu z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, vyhlášení nejbližší výzvy je plánováno na počátek příštího roku," uvedl ředitel fondu Valdman.

Žádosti o podporu čistíren i zeleně přijímá SFŽP, přesné informace o výzvách jsou na jeho webových stránkách. Čistírny musí být postavené do konce roku 2021, u druhé výzvy je lhůta o rok delší.
 


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme