Na boj se suchem uvolní MŽP v příštích měsících miliony korun

Na boj se suchem chystá ministerstvo životního prostředí v srpnu a září vyhlásit několik výzev z evropských dotací. Zaměří se například na zlepšování kvality vody, znečištění povrchových a podzemních vod, výstavbu a dostavbu vodovodních sítí a přivaděčů pitné vody. ČTK to dnes řekla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

4 min. čtení

MŽP má na opatření proti suchu připraveno v Operačním programu Životní prostředí do roku 2020 téměř sedm miliard korun. Většinu z nich chce uvolnit ve výzvách pro obce, podniky a drobné podnikatele ještě letos.

Sucho letos sice není ve všech oblastech, přesto se odborníci, které oslovila ČTK, shodují, že by stát měl riziko sucha a jeho prevenci řešit. Sucho v současnosti trápí zejména vegetaci ve východních Čechách a na střední a severní Moravě. Pokud se v zimě nedoplní zásoby vody, může se podle expertů sucho znovu objevit příští rok.

MŽP chce v rámci prioritní osy 1 operačního programu vyhlásit v září tři výzvy. Evropské dotace by tak například měly pomoci snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů nebo podpořit projekty na úpravu vody či čističky odpadních vod. Na zmírnění dopadů sucha se využije i prioritní osa 4, která se zaměřuje na ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Roubíčková uvedla, že MŽP vyhlásí již v srpnu výzvy, které podpoří obnovu vodních prvků, jako například tůně, mokřady a malé vodní nádrže, ale i revitalizaci vodních toků a niv. Na konec září chystá úřad podle mluvčí uvolnit peníze na projekty pro péči o vodní prvky a mokřadní biotopy ve významných chráněných územích.

"Ve spojitosti s vodou připravujeme výzvu zaměřenou na likvidaci nepotřebných vrtů. Jedná se o nepoužívané průzkumné vrty, většinou ve správě ČHMÚ, které se budou technicky zabezpečovat tak, aby nedocházelo v budoucnu k možné kontaminaci podzemních vod," uvedla Roubíčková. Výzvu ministerstvo spustí pravděpodobně na konci září či začátkem října.

Již v polovině července vyhlásilo MŽP výzvu z národního programu životní prostředí na projekty, které podpoří zásobování pitnou vodou, a to 300 miliony korun. Od začátku srpna přijímá úřad také žádosti na projekty, které efektivně využijí vodu v obcích.
 


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme