Na Blanensku za vodné a stočné 73 korun

Podle Vodárenské akciové stojí za vysokou cenou vody nízká spotřeba, hospodářská krize a charakter regionu.

6 min. čtení

"Loni byla na Blanensku průměrná spotřeba vody osmdesát litrů denně. To je aspoň o dvacet litrů méně než například v Brně. Nižší spotřeba se nutně musí odrazit i na ceně vody. Čím méně jí lidé použijí, tím více za ni zaplatí," vysvětlila ředitelka boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Miloslava Soldánová pro Regionální deníky. "Zatímco v roce 1989 to bylo sto padesát litrů vody na den na člověka, v roce 2009 už jen osmdesát," upřesnila Soldánová.

Kromě klesající spotřeby má na zvýšení ceny vody podle vodárenské společnosti vliv také hospodářská krize. "Úbytkem průmyslu na Blanensku klesla spotřeba vody."

Další faktory objasňuje generálního ředitele společnosti Miroslav Klos. "Region je roztříštěný, tak třeba musíme pro pár lidí v malé vesničce vést vodu až několik kilometrů. A cena vody funguje na principu solidarity. Aby za ni lidé na vesnicích neplatili tolik, musí to dorovnat ti, kteří bydlí ve větších městech."

Za vodné zaplatí letos na Blanensku 36,19 Kč/m3, za stočné 37,24 Kč/m3. Celkem tedy 73,43 Kč/m3.

"Více než šedesát procent toho, co vyděláme, vložíme zpátky do infrastruktury. Vzhledem k tomu, že je třeba stále opravovat i stavět vodovody, než dosáhneme určité úrovně sítě, cena vody bude stále růst," dodává ředitel Klos.

Jiný názor má však bývalý šéf Pivovaru Černá Hora Jiří Fusek. "Hospodaření s vodou na Blanensku je velmi neprůhledné. Svazek i vodárenská si pak můžou její cenu nasadit a odůvodnit jakkoliv," upozorňuje.

Divize Boskovice je jednou ze 6 provozních divizí VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.. Zabezpečuje provoz vodovodů a kanalizací, výrobu a dodávku pitné vody včetně náhradního zásobování, údržbu a opravy  vodovodů a kanalizací, odvádění a čištění odpadních vod. Divize Boskovice je provozovatelem vodárenské infrastruktury, jejíž majitelem je Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí či samostatná města a obce.
Svoje služby poskytuje převážně na území okresu Blansko. Jeho rozloha 942 km2˛ ho řadí na desáté místo mezi okresy kraje. Sídelní struktura okresu je ovlivněna kopcovitým a lesnatým charakterem území a je tak charakterizována menšími sídly s malým počtem obyvatel, které jsou od sebe nepříliš vzdálené. Nejvyšší podíl obcí (38) je ve skupině 200-499 obyvatel, následují obce s velikostí do 199 obyvatel (32). Většina obyvatel okresu (51,1%) však žije ve větších městech (Blansko, Boskovice, Adamov, Letovice, Rájec-Jestřebí, Kunštát a Velké Opatovice).

Základní ukazatele o oblasti Blansko
Počet zásobovaných obyvatel: 86 387
Počet provozovaných obcí: 87
Délka vodovodní sítě: 822 km
Délka kanalizační sítě: 326 km
Počet odběrných míst: 25 050
Počet úpraven vody: 5
Počet čistíren odpadní vody: 18


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme