Na Bílině sleduje Povodí Ohře šíření kontrastní látky, pomůže to při havárii

Povodí Ohře provádí od jezu Jiřetín po ústí do Labe stopovací zkoušku, kdy do vody vypustí zabarvenou neškodnou látku a sleduje její šíření dál po toku. Cílem je zahrnout řeku Bílinu do poplachového modelu, který pomůže v případě ekologické havárie rychleji zalarmovat havarijní služby. ČTK to dnes řekl Jindřich Hönig, havarijní technik státního podniku Povodí Ohře.

4 min. čtení

"K tomu pokusu jsme vybrali tento úsek, protože je průmyslově nejvíc exponovaný, takže je tam hodně znečišťovatelů a i starých ekologických zátěží," uvedl Hönig. V blízkosti se nachází například chemický závod Unipetrol. V posledních letech se stalo na řece několik desítek ekologických havárií, největší v letech 2009 a 2017. "V roce 2009 do Bílého potoka a v zápětí do Bíliny unikly pyrolýzní benziny z Unipetrolu. V roce 2017 ze skládky Celio utekly při jejím zahoření hasební vody do Mračného potoka a následně do Bíliny," popsal Hönig. Poslední havárie se stala minulý týden, do vody unikly z průmyslové firmy v oblasti Komořan oleje. Podle technika se podařilo znečištění zachytit.

Pokus vypadá tak, že se do toku nasype kontrastní látka a pomocí devíti čidel, která jsou rovnoměrně rozmístěná po toku, se změří za jak dlouho a v jaké koncentraci se kontrastní látka k čidlům dostane. "Data se poté přenesou do poplachového modelu Labe, jmenuje se ALAMO, ten poté dokáže v případě skutečné havárie počítat, jak se znečištění i jeho koncentrace bude v průběhu času měnit," řekl technik.

Model funguje už na Labi, Vltavě a německé řece Sála. "Jde o to, že v případě havárie se do počítačového programu, který je výstupem modelu, zadá místo, čas, břeh a kolik jaké látky uteklo. Model dokáže říct, že na hranicích s Německem bude za čtyři dny a v jaké koncentraci," uvedl Hönig. Podle něj se budou díky tomu moct lépe aktivovat havarijní služby. O úniku se také rychleji dozví obyvatelé.

Poplachový model je závislý na informacích od znečišťovatele. "Pokud se nepodaří zjistit kdy, kde a co uniklo, tak model nepomůže," uvedl technik. Dodal, že takové situace nastávají jen výjimečně, většinou je znečištění oznámeno neprodleně.

Měření se bude ještě dvakrát opakovat. Z aktuálního pokusu vzejdou výsledky při průměrných průtocích, simulovat únik budou technici ještě při nízkých a vysokých průtocích.

Foto: Wikipedia, Ondřej Žváček, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme