Aktuálně: nová Modrá zpráva za rok 2009

Ministerstva životního prostředí a zemědělství každoročně vydávají společnou zprávu o stavu vodního hospodářství ČR. Aktuálně vydanou verzi za rok 2009 vám přinášíme.

3 min. čtení

Stručné shrnutí základních údajů

V roce 2009 bylo v ČR zásobováno z vodovodů 9,73 mil. obyvatel, tj. 92,8 % z celkového počtu obyvatel.
Ve všech vodovodech bylo vyrobeno celkem 653 mil. m3 pitné vody. Ztráty pitné vody v trubní síti dosáhly 125,1 mil. m3, tj. 19,3 % z vody vyrobené a určené k realizaci.

Zvýšení podílu zásobených obyvatel je dáno převážně výstavbou nových vodovodů v okrajových částech měst. Snižování vody vyrobené meziročně o 1,1 % odpovídá současnému poklesu množství vody fakturované celkem o 1,3 %.

Specifické množství vody fakturované domácnostem se snížilo o 1,78 litru na osobu a den a činí 92,5 litru, specifické množství vody fakturované celkem v přepočtu na obyvatele zásobeného vodou se snížilo o 4 litry. Svědčí to o dalším snižování spotřeby v domácnostech i u ostatních odběratelů. Snížení ztrát vody na jednoho zásobovaného obyvatele meziročně o 2 litry na osobu a den představuje ročně cca 0,47 m3 na osobu.

V roce 2009 byly podle šetření Českého statistického úřadu průměrné ceny bez DPH pro vodné 28,10 Kč/m3 a pro stočné 25,10 Kč/m3
. Oproti roku 2008 se tak cena pro vodné zvýšila o 7,3 % a cena pro stočné o 9,1 %.

Podle šetření ČSÚ byla nejvyšší průměrná cena pro vodné zjištěna v kraji Ústeckém, kde dosáhla hodnoty 31,20 Kč/m3. V poměru
s celorepublikovým průměrem tak byla vyšší o 10,9 %.

Nejvyšší průměrná cena pro stočné byla v kraji Libereckém a při výši 31,60 Kč/m3 byla o 26,0 % vyšší, než byl celorepublikový průměr.

Naopak nejnižší průměrná cena pro vodné (25,20 Kč/m3) byla v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském. Nejnižší průměrná cena pro stočné (18,60 Kč/m3) byla zjištěna v kraji Plzeňském.

Modrá zpráva ke stažení ZDE


Zdroj: (kap)

Zdroj: (kap)

Doporučujeme