MŽP uvolní další miliardu na boj se suchem

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) uvolnilo další miliardu korun na boj se suchem. Příspěvek může obcím pokrýt většinu nákladů na opatření, která zlepší vsakování dešťových srážek. Úřad o tom informoval ve včerejší tiskové zprávě.

5 min. čtení

MŽP uvedlo, že od roku 2014 šlo na podporu vsakování a udržení vody v krajině i ve městech více než deset miliard korun a zájem o dotaci na boj se suchem stoupá. Podle ministra Richarda Brabce (ANO) loni dostal resort 108 žádostí na využití dešťové vody ve městě v celkové výši půl miliardy korun, což je oproti předchozím letům několikanásobný nárůst.

"Jsem rád, že starostové postupně zjišťují, že přírodní zdroj, jakým je dešťová voda, je ideální alternativou pitné vody a nabízí obrovské rezervy. Pro letošek jsme proto nachystali jednu miliardu korun, díky ní budou moci starostové efektivněji využívat vodu srážkovou, přispějí k řešení problému sucha a zároveň uspoří energie i finance z obecních rozpočtů," řekl k současné dotační výzvě.

Obce mohou dešťovou vodu k zalévání, chlazení či splachování v obecních budovách zachytit do vybudovaných podzemních nádrží. Příspěvek se vztahuje i na výstavbu zelených střech, výměnu nepropustných povrchů u parkovišť a jiných veřejných ploch za propustné. Resort podpoří i výstavbu suchých a polosuchých poldrů, bezpečnostních přelivů hrází a dalších protipovodňových opatření.

"Částka, kterou lze z evropských fondů na projekty nad 200 tisíc korun získat, dosahuje až 85 procent z celkových výdajů. U projektů na zvýšení retenční kapacity řek a potoků a zlepšení přirozených rozlivů či například vybudování povodňového parku je spoluúčast žadatelů ještě nižší, dotace jim uhradí dokonce až 95 procent celkových způsobilých výdajů projektu," upřesnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. O dotaci je možné požádat do 11. ledna 2021, došlé projekty budou podle MŽP vyhodnocovány a schvalovány průběžně.

"Vzhledem k tomu, že letošek je posledním rokem stávajícího programového období, jedná se o poslední prostředky z evropských fondů, které půjdou na podporu využívání srážkové vody v urbanizovaném území. Téma adaptace sídel na změnu klimatu však bude prioritou i v následujícím období 2021 až 2027, proto projekty mohou obce a města připravovat průběžně s reálným očekáváním finanční podpory i v budoucnosti," dodal ministr.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme