MŽP spustilo první verzi on-line předpovědního systému HAMR

Ministerstvo životního prostředí včera spustilo první verzi internetového předpovědního systému HAMR, který obsahuje informace o suchu. Veřejnost se tak dozví, kde je na českém území sucho a jak závažné je. Pravidelně každou středu v poledne se v systému budou objevovat také videokomentáře s výhledem počasí na další týden. 

6 min. čtení

HAMR nabízí i údaje o aktuálním stavu řek, půd i hladin podzemních vod či informace o možném nedostatku vody v určité oblasti. Ministerstvo to uvedlo v dnešní tiskové zprávě.

Intenzita sucha je v systému rozdělena do tří kategorií na sucho mírné, silné a mimořádné, stejně jako v novele vodního zákona.
"Hodnoty odpovídající nule tedy znamenají dlouhodobý normální stav a plusové hodnoty prezentují větší množství vody (vlhko), než je v tuto dobu obvyklé," uvedl úřad. K dispozici je v systému také vývoj za posledních 12 týdnů, procentuální vyjádření území zasaženého suchem či aktuální hodnoty odtoku a procentuální nasycení retenční kapacity půd.

První verze HAMR je určena zejména pro veřejnost, druhou fázi, která bude určena i pro tzv. komise pro sucho, úřad spustí v létě příštího roku. Systém pak bude odpovídat požadavkům novely vodního zákona, jež je v meziresortním připomínkovém řízení. Ministerstvo na projektu spolupracuje s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, CzechGlobem, Českou zemědělskou univerzitou a Českým hydrometeorologickým ústavem.

"Důležitou roli při zvládání sucha hraje i osvěta, lidé by měli vědět, jak postupovat, pokud se na jejich území sucho objeví a výhled do dalších dní nebude příznivý. V takové chvíli je rozhodně na místě správně racionálně hospodařit s vodou, tedy nenapouštět bazény, zalévat pouze zachycenou srážkovou vodou, nesekat trávníky a také pro dlouhodobější adaptaci na sucho zajistit dostatečně kapacitní zdroj pitné vody a snižovat její spotřebu například využitím šedých či srážkových vod v objektech," uvedl ministr Richard Brabec (ANO).

Během příštího roku bude do systému doplněna například předpověď vývoje hydrologické situace až na osm týdnů, stejně jako rozhodovací systém, který umožní porovnání, zda je množství zdrojů v dané lokalitě dostatečné pro požadovanou potřebu. Takzvané komise pro sucho, s nimiž počítá novela vodního zákona, budou vyhodnocovat, zda je třeba vyhlásit stav nedostatku vody. V takovém případě budou vydávat opatření. Díky simulacím v HAMR si budou moci prověřit jejich potenciální dopady.

Součástí HAMR bude webové rozhraní pro odběratele vody, jako jsou provozovatelé vodovodů, podniky z oblasti zemědělství či sektory průmyslu a energetiky. "Do systému budou moci zadávat svou aktuální potřebu vody na následující týdny. Díky takové informaci o skutečné potřebě se může upravit požadavek na vodní zdroj a tím může dojít k významnému oddálení a zmírnění negativních dopadů především hydrologického sucha. Forma spolupráce bude čistě na dobrovolné bázi, benefitem bude zvýhodnění v rámci hierarchizace omezování odběru dle plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody," uvedlo ministerstvo.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme