MŽP nabídne na projekty adaptace na změnu klimatu přes 1,75 miliardy korun

Přes 1,75 miliardy korun nabídne ministerstvo životního prostředí (MŽP) na projekty adaptace na změnu klimatu. Téměř miliarda korun podpoří opatření obcí a krajů vedoucí k lepšímu nakládání s dešťovou vodou. Zbylých 762 milionů je vyhrazeno přímo pro město Brno, které je využije na protipovodňová opatření. O dotační výzvě za MŽP informovala Dominika Pospíšilová v tiskové zprávě.

5 min. čtení

"Z dotace mohou obce a kraje řešit povrchová opatření jako průlehy či vsakovací nádrže, které jsou doplněny zelení a srážková voda díky nim zůstává na místě. Dále různé druhy podzemních i povrchových nádrží, díky nimž se voda dále používá třeba na zalévání nebo plní ekosystémovou funkci," uvedla Pospíšilová. "Podporu získají i dešťové zahrady, výměna nepropustných povrchů za propustné, výstavba nebo přestavba střech, které budou následně akumulovat dešťovou vodu," doplnila.

Nová výzva naváže na dřívější dotace z Operačního programu Životní prostředí. Ta nynější bude vypsána v Národním programu Životní prostředí, peníze půjdou z Národního plánu obnovy. O dotaci z alokace ve výši necelé miliardy si mohou kromě měst a obcí požádat například i státní a neziskové organizace. V případě Brna pak dotace pokryjí první dvě etapy projektu na vybudování protipovodňových opatření na Svratce. "Vznikne soubor přírodě blízkých protipovodňových opatření, které zabrání rozlivům povodňových průtoků, součástí budou i opatření na kanalizační síti," poznamenala Pospíšilová.

Příjem žádostí o dotaci začne 12. ledna 2022 a potrvá do 31. srpna příštího roku nebo vyčerpání alokace. "Výše dotace na konkrétní projekt se různí podle druhu opatření, museli jsme reagovat na nezpůsobilost DPH z pohledu pravidel Národního plánu obnovy," sdělil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. "Maximální výše podpory na jeden projekt u Velké Dešťovky je až 100 procent, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde budeme poskytovat dotaci maximálně do 50 procent celkových způsobilých výdajů, a jedná se vždy o výdaje bez DPH," vysvětlil Valdman. Podpořené projekty musí příjemci realizovat nejpozději do 30. června 2025.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) zájem samospráv o tento typ dotací trvale roste. "Z národních a evropských zdrojů MŽP podpořilo v této oblasti od roku 2014 více než 21,5 tisíce projektů částkou v celkovém objemu přesahujícím 16,5 mld. Kč. Alespoň jeden podpořený projekt zaměřený na řešení sucha již najdeme v každé druhé obci ČR," shrnul Brabec.

Zdroj: ČTK

Doporučujeme