MŽP dá ze zdrojů EU na ochranu přírody a vody v krajině 1,9 miliardy korun

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dá 1,9 miliardy korun z unijních zdrojů na ochranu biodiverzity, péči o chráněná území i udržení vody v krajině. O pěti dnes spuštěných výzvách za ministerstvo informoval Ondřej Charvát v tiskové zprávě. Budou financovány z nového Operačního programu Životní prostředí (OPŽP 2021 - 2027).

4 min. čtení

Ve čtyřech výzvách mohou zájemci poslat žádost o dotaci do konce června 2023, jedna zůstane otevřená do konce února příštího roku.

Podle končící ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) dotace podpoří například projekty výstavby a úpravy malých vodních nádrží i revitalizace rašelinišť a tůní.
„Stejně důležitá je pomoc mířící ohroženým druhům a také oblast budování návštěvnické infrastruktury v chráněných územích,“ dodala Hubáčková.

Na podporu udržení vody v krajině a péči o významná přírodní stanoviště je vyhrazeno 370 milionů korun. Tato výzva zahrnuje i možnost příspěvku na opatření, která pomohou ohroženým druhům v městském prostředí, ale i omezení šíření invazních druhů rostlin a zvířat. „O podporu se mohou rovněž ucházet projekty, které přispívají ke zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské i vodní živočichy nebo naopak omezují šíření invazních druhů,“ doplnil pak Charvát k další dotační výzvě, pro kterou MŽP vyhradilo 290 milionů korun. Tyto výzvy cílí například na obce, kraje, veřejnoprávní a výzkumné instituce, školy, podniky, ale i příspěvkové organizace či fyzické osoby.

Na projekty ochrany přírody v národních parcích a dalších státem chráněných územích pak přispěje výzva určená resortním organizacím MŽP dotacemi za 600 milionů korun. Na přípravu koncepčních dokumentů pro chráněná území, včetně podkladů souvisejících s jejich vyhlášením, poputuje do krajů 40 milionů korun. O dotaci ze zmíněných výzev lze požádat do 30. června příštího roku.

Na projekty monitoringu ochrany přírody vyplývající ze strategických a koncepčních dokumentů MŽP vyhradilo 600 milionů korun. Prostředky z této dotační výzvy, otevřené do 28. února 2023, mohou přispět organizacím ministerstva i na zpracování odborných studií k ochraně přírody.

OPŽP 2021 – 2027 byl spuštěn letos v srpnu. Podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana z něj od té doby MŽP vyhlásilo dohromady 25 výzev. „Do konce roku plánujeme otevřít další výzvy. Největší z nich se zaměří na odpadové hospodářství a úspěšní žadatelé si jejím prostřednictvím budou moci rozdělit půl miliardy korun,“ dodal Valdman. Fond dotace z OPŽP spravuje.

Zdroj: ČTK

Doporučujeme