MZe chce zrychlit výstavbu protipovodňových opatření podél Bečvy

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce zrychlit výstavbu protipovodňových opatření podél řeky Bečvy, nechá k tomu v průběhu letošního roku vypracovat studii. Vyplývá to z dokumentu, kterým se bude zabývat vláda.

5 min. čtení

Hlavní protipovodňovou stavbou v oblasti má být suchý poldr u Teplic nad Bečvou na Přerovsku. Miliardový projekt brzdí problémy s pozemky, kvůli kterým se stavba dlouhodobě odkládá.

Studie má posoudit protipovodňový efekt opatření navržených už v minulosti a také nově plánovaných přírodě blízkých úprav a systému řízené kontroly povodňového průtoku. Studii zpracuje státní podnik Povodí Moravy ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, ministerstvem dopravy, dotčenými samosprávami a nevládními organizacemi. Opatření mají zajistit ochranu území před padesátiletou vodou.

Povodí Bečvy je jedním z povodněmi nejvíce ohrožených území v Česku. Impulzem pro hledání koncepce ochrany před povodněmi byla katastrofální povodeň v červenci 1997. Povodňové události v loňském roce podle předlohy MZe znovu ukázaly nezbytnost preventivních opatření na vodních tocích a v nivách tohoto povodí.

Teplický poldr by měl patřit mezi největší v zemi a v případě ohrožení by dokázal zadržet kolem 35 milionů metrů krychlových vody. V zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje je navíc veden jako veřejně prospěšná stavba, pro jeho výstavbu by tak bylo možné pozemky i vyvlastňovat. Jak uvedl loni v létě ministr zemědělství Ivan Fuksa, v ideálním případě by stavba suché nádrže mohla začít v nynějším volebním období.

Průzkum provedený po loňské květnové povodni ukázal, že většina vlastníků nemovitostí v místě budoucího poldru Teplice souhlasí s jejich odprodejem. Z celkem 41 vlastníků tamních hospodářských objektů, rodinných domů a chat osm souhlasí s odprodejem za cenu podle znaleckého posudku, 13 vlastníků požaduje vyšší cenu, za kterou si bude moci postavit nový rodinný dům nebo rekreační chatu. S prodejem za žádných podmínek nesouhlasí jeden vlastník, 19 vlastníků nesdělilo písemné konkrétní požadavek.

Do konce března 2012 má být aktualizován investiční záměr poldru. Pracovníci Povodí Moravy mají také dále jednat s vlastníky dotčených nemovitostí. Do konce května 2012 pak MZe spolu s MŽP a ministerstvem financí předloží vládě k projednání materiál, který vyčíslí potřebné finanční prostředky a navrhne, kde tyto peníze vzít

Foto:


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme