MZe by mělo nechat zvýšit hladinu v Novomlýnských nádržích

Ministerstvo zemědělství by mělo nechat navýšit zásobní prostor Novomlýnských nádrží na Břeclavsku o devět milionů metrů krychlových. Maximální hladina ve střední a dolní nádrži by tak stoupla o 35 centimetrů. Jde o jeden z projektů, kterým ministerstvo plánuje bojovat se suchem.

5 min. čtení

Píše se to v materiálu ministerstev zemědělství a životního prostředí, který má ČTK k dispozici a který dnes dostala pro informaci vláda. Ministerstvo dodává, že před napouštěním je nejprve třeba změnit manipulační řád nádrže.

Spolu s navýšením hladiny nádrží by se měla podle materiálu vytvořit na jihu Moravy závlahová soustava pro 5000 hektarů vinic a sadů.

Sucho aktuálně trápí celou ČR. Z významných nádrží, které spravují jednotlivé státní podniky jako Povodí Vltavy, Moravy nebo Labe, od dubna do konce července odteklo oproti přítoku 359 milionů kubických metrů vody na zvětšení průtoků řek. To je skoro stejně jako celý zásobní objem Orlické přehrady.

Podle materiálu by mělo být možné zvýšit hladinu obou nádrží bez finančních nákladů. "Kompenzační opatření ve střední nádrži, kde je vyhlášená ptačí oblast s významným hnízdištěm rybáka obecného, lze realizovat, stejně jako další doprovodná opatření – ochrana stávajícího biokoridoru včetně jeho rozšíření, případně zajištění vody do soustavy Lednických rybníků," uvádí zemědělský úřad. Předpokládá, že na tyto kompenzace půjdou peníze z Operačního programu životní prostředí, výši nákladů však neuvádí.

"Ministerstvo zemědělství za účelem koordinace činností vedoucích k navýšení zásobního prostoru Novomlýnských nádrží založilo pracovní skupinu," dodal úřad. V ní zasednou zástupci Povodí Moravy, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nebo krajský vodoprávní úřad. Na návrh povodí teprve krajský úřad rozhodne o změně manipulačního řádu.

Podle podniku Povodí Moravy, což je správce nádrže, může zvažované navýšení hladiny významně zlepšit celkovou vodohospodářskou bilanci celé Dyjsko-svratecké soustavy. Vodní nádrž je pro takové navýšení hladiny uzpůsobena už z minulosti a v případě povodní hladina stoupá i nad zamýšlenou úroveň. Jednání jsou však na počátku, proto je velmi předběžné vyjadřovat se ke konkrétním krokům a opatřením, která by zvyšování hladiny předcházela, uvedl mluvčí povodí Petr Chmelař.

Zvýšení hladiny si vyžádá řadu kompenzačních opatření ve vztahu k vyhlášené ptačí oblasti, přírodní rezervaci Věstonická nádrž a biokoridorům. Jednání s orgány ochrany přírody a krajiny se teprve připravují, nelze zatím hovořit o konkrétních opatřeních, uvedl Chmelař.

Foto: Wikipedia, Feťour, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme