Muzeum pražského vodárenství bude otevřeno pro veřejnost ve dnech 24 a 25. září

Velmi cenné sbírky různých druhů vodovodního potrubí, uzavíracích elementů, unikátní sbírku vodoměrů a další historické přístroje a nástroje mohou zhlédnout návštěvníci, kteří o víkendu zavítají do Muzea pražského vodárenství v Praze 4 Podolí, které se nachází v budově Podolské vodárny.

3 min. čtení

Expozice muzea mapuje historický vývoj pražského vodárenství a je zde vystaven např. originál čerpacího stroje klatovské vodárny z roku 1830, vodovodní potrubí z antického období, část hradního vodovodu z doby Rudolfa II. a řada dalších exponátů.

Muzeum bude pro veřejnost otevřeno v sobotu a neděli 24 a 25. září 2011 od 9,30 do 16,30 hod. Vstup je zdarma. Muzeum se otevírá v rámci Dnů evropského dědictví.

Zajímavá je jistě i samotná monumentální stavba Podolské vodárny podle projektu architekta Antonína Engela a projekčního odd. Vodáren hl. m. Prahy z let 1927–1929. Budovy jsou vystavěny v novoklasicistním stylu, uprostřed doplněny 45 metrů vysokou vodárenskou věží. Průčelí budovy zdobí tesané pískovcové sochy, které představují alegorie pro řeku Vltavu a její významné přítoky. Kromě základní budovy určené pro filtraci vltavské vody byl v minulém století nově vystavěn i zvláštní jímací objekt nacházející se na Veslařském ostrově. Součástí celého technologického celku byla i budova strojovny s čerpadly, administrativní budova určená pro zaměstnance a vlastní objekt filtrační stanice. Na tehdejší dobu se jednalo o velmi mohutnou stavbu velkého rozsahu i objemu.

Autorsky byla vodárna postupně rozšířena v letech 1959–1962. Současný stav je po generální rekonstrukci v letech 1992–2000.

Pražská vodárna je jednou z nejvýraznějších a nejkrásnějších pražských industriálních staveb, která dodnes slouží jako záložní vodní zdroj a pomocná úpravna vody. Muzeum pražského vodárenství bylo do Podolské vodárny přemístěno roku 1997.

Pokud máte o víkendu 24-25.9. jiné plány, doporučujeme virtuální prohlídku Pražské vodárny na internetových stránkách Pražských vodovodů a kanalizací.

Kontakt: Podolská vodárna, Podolská 15, Praha 4


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme