Pavla Finfrlová: Musíme stanovit postupy a pravomoci také pro období sucha

V původním znění přinášíme rozhovor s Pavlou Finfrlovou, náměstkyní primátora Hradce Králové, uveřejněný tento týden v deníku Právo.

6 min. čtení

Jste nejen náměstkyní primátora Hradce Králové, ale současně také předsedkyní představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Kromě jiných záležitostí se z tohoto titulu zabýváte i problematikou sucha.

Snažím se předcházet problémům. Již léta upozorňuji, že klimatické změny byly, jsou a budou. Musíme se na ně připravovat, ne vynakládat prostředky jen na opatření ke snižování emisí CO2 a podporu solárních a větrných elektráren. Tvrdím, že je třeba se v první řadě starat o zdroje vody. Nebezpečí povodní již lidé vnímají, opačný jev – nedostatek srážek – jako by se České republiky netýkal. Přitom se v minulých letech se suchem potýkali nejen v EU, ale i některé regiony u nás.

Jsme na nedostatek vody připraveni?

Česká republika není na zvládání dlouhodobějšího sucha připravena, i když poslední novela zákona o vodách je maličkým krůčkem vpřed. Sucho je na celém světě jednoznačně považováno za nejhorší krizovou situaci, protože nastupuje plíživě a neumíme předpovědět, kdy skončí. Voda není elektřina, nedokážeme ji vyrábět, větru dešti neporučíme, musíme jen pokorně čekat, až dostatečně naprší a být připraveni vodu zachytit.

Co podle vás musíme udělat, aby nás sucho nezastihlo nepřipravené?

Snad i můj hlas přispěl k tomu, že se nutnost adaptace na klimatické změny objevila ve vládním prohlášení a ministerstvo životního prostředí zahájilo po více než dvou desetiletích prověřování zásob podzemních vod. Podařilo se zastavit rušení územních rezerv pro případnou akumulaci povrchových vod. Snaha určité části ekologů zrušit všechny tyto rezervy se mi zdá neuvěřitelná, musím si klást otázku, co je jejich skutečným cílem. Některá území jsou chráněna přes sto let. Byla vytyčena po několika obdobích sucha a povodní na přelomu 19. a 20. století.

Stačí tato ochrana?

Vše nasvědčuje tomu, že se období výkyvů počasí opakuje, proto musíme stanovit postupy a pravomoci pro období sucha, pro povodně je již máme desítky let. Umí si někdo představit, že by v mnohapatrových bytových domech několik dní netekla voda? Jednoduché a hlavně kontrolovatelné metody omezení spotřeby vody neexistují. Proto se musíme včas připravit, abychom nebyli nedostatkem vody zaskočeni. Ten totiž může vzniknout i znečištěním vodních zdrojů.

Proč jste se jako odborník nevěnovala dál své práci a stala se náměstkyní primátora?

Hlas náměstkyně primátora je přece jen více slyšet. A to umožňuje donutit ostatní, aby se nad problémy začali zamýšlet. Nejde jen o hrozící nedostatek vody. Když chci, aby zde mohly žít mé děti i vnoučata, musím pro to něco udělat. Nepatřím k lidem, kteří jen sedí a nadávají. Vždy hledám způsob, jak věci řešit, ne důvody, proč to nejde.

Zdroj: Právo


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme