Moravskoslezské vodárenské firmy investují letos 1,5 miliardy korun

Vodohospodářské společnosti plánují letos v Moravskoslezském kraji investice, které dohromady přesáhnou 1,5 miliardy korun. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) mají na obnovu či modernizaci úpraven vody, vodovodů, kanalizací a čistíren připraveno 657 milionů korun. 

7 min. čtení

Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) chystají investice téměř za 38 milionů korun a obnovu infrastruktury za více než 368 milionů. Povodí Odry chce do staveb, úprav či oprav vodních toků a vodních děl dát přes 450 milionů korun. Zástupci podniků to včera v Ostravě řekli novinářům.

SmVaK, které dodávají vodu více než milionu lidí, chystají největší investice do infrastruktury ve své historii. Téměř 250 milionů korun dají na kanalizace a čistírny odpadních vod, více než 225 milionů do vodovodních sítí a přes 110 milionů do Ostravského oblastního vodovodu, což je páteřní systém pro dodávky pitné vody v regionu.

Podnik bude například pokračovat v rekonstrukci Úpravny vody Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. "Předmětem rekonstrukce byla strojně-technologická část a automatický systém řízení," řekl generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička. Rekonstrukce kalového hospodářství v úpravně stála více než 50 milionů korun, oprava technologických celků přijde téměř na 125 milionů korun.

Další významná akce bude stát 150 milionů korun. "V letošním roce zahajujeme rekonstrukci vodovodního přivaděče v oblasti Chlebovice – Staříč – Bělá, který je v současné době z oceli. Jedná se o výměnu pěti kilometrů," řekl Pšenička.

Generální ředitel OVAK Vojtěch Janoušek řekl, že pro podnik, který dodává vodu přibližně 300.000 obyvatelům Ostravy a okolí, bude nejvýznamnější letošní investicí další rozvoj dálkových odečtů vodoměrů Smart Metering za deset milionů korun. Více než šest milionů korun bude firmu stát nový Provozní informační systém, který umožní zefektivnit využívání jejích kapacit v terénu.

OVAK každoročně platí městu Ostrava, které je vlastníkem vodárenské infrastruktury, nájemné téměř 300 milionů korun. Tyto peníze jdou následně do obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a OVAK do obnovy infrastruktury vloží z vlastních provozních prostředků dalších více než 68 milionů korun.

Generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč řekl, že pro státní podnik bude největší letošní stavební akcí oprava žermanického přivaděče, umělého kanálu, kterým je možné převést podle potřeby vodu z povodí řeky Morávky do povodí řeky Lučiny a až do nádrže Žermanice. Bude stát zhruba 120 milionů korun. "Z Žermanic jsou poměrně velké odběry vody pro významné odběratele Biocel a ArcelorMittal Ostrava a samotné povodí řeky Lučiny by nestačilo k této výši odběru, proto je toto vodní dílo dotováno vodou z Morávky," uvedl Pagáč.

Po více než 50 letech fungování už je ale přivaděč na hranici životnosti, netěsní a voda se tam hodně ztrácí. Oprava má začít v květnu. "Bude spočívat v tom, že bude kompletně rozbourán ten betonový úsek, bude tam zpevněno podloží a ve stejných parametrech vybudováno koryto," řekl Pagáč.

Uvedl, že podnik bude také pokračovat v přípravě protipovodňových opatření na horním toku Opavy, například ve výkupech pozemků pod plánovanou přeložkou silnice I/45. "Chystáme se zahájit tři stavební akce. Jedná se o rekonstrukci jezu v Kunově, potom se jedná o zahájení výstavby ochranné hráze v obci Holasovice a třetí akcí je levobřežní hráz na řece Opavě na polském území, která slouží k ochraně obce Bliczczyce," řekl Pagáč. Podnik také dokončí stavbu suché nádrže Jelení na Kobylím potoce na Bruntálsku zhruba za 150 milionů korun.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme