Moravskoslezské podniky šetří vodou, výrobu zatím omezovat nemusí

Největší průmysloví odběratelé vody v Moravskoslezském kraji dělají od loňska kvůli suchu opatření k omezení spotřeby vody. Zvyšují podíl opětovně používané (recirkulované) vody a berou ji i z jiných zdrojů než obvykle. Zástupci firem ČTK řekli, že výroba se zatím nemusela omezovat.  

7 min. čtení

Podle mluvčího státního podniku Povodí Odry, který je správcem vodních toků a vodních děl, Čestmíra Vlčka se situace po tání sněhu v Beskydech minulý týden mírně zlepšila, ale pro výraznější zlepšení by bylo potřeba vydatnějších srážek.

Společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO) používá k chlazení zařízení při výrobě oceli povrchovou vodu z přehrady Žermanice a řeky Ostravice a recirkulovanou vodu vyčištěnou v čistírnách odpadních vod Lučina a Ostravice. Podíl recirkulované vody přitom omezuje potřebná kvalita pro technologie a také emisní limity pro odpadní vody vypouštěné z čističek.

Mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková řekla, že od loňského září podnik po dohodě s Povodím Odry zavedl opatření, která mají přispět ke stabilizaci situace. "Větší část odběru vody jsme převedli z přehrady Žermanice na řeku Ostravici, odběr z přehrady se tím snížil z 620 litrů za sekundu na cca 200 litrů za sekundu, a zvýšili jsme podíl recirkulované vody z 24 na 34 procent," uvedla mluvčí. Doplnila, že podle dosavadních hodnocení se provedená opatření osvědčila a zůstávají v platnosti i pro další období.

Výrobní ředitel společnosti Biocel Paskov Vojtěch Podmolík řekl, že díky přijatým technologickým opatřením podnik uspořil 15 procent vody. Firma například zvýšila podíl recirkulované vody a režim dohledu nad spotřebou vody. "Negativní dopad do kvality ani objemu výroby to nemá. Ve výrobě nejsou žádná omezení, jedeme na plný výkon. Zásobování vodou je zatím dostatečné," řekl Podmolík.

Připouští ale, že situace je napjatá. "Samozřejmě to řešíme s Povodím Odry, s dalšími podniky i krajským úřadem. Aktuálně máme tři zdroje zásobování, připravujeme čtvrtý, aby byla větší variabilita," řekl ředitel.

Třinecké železárny odebírají vodu z řeky Olše a z přehrady Těrlicko. V létě podnik snížil odběr vody z Olše, aby ještě víc nesnižoval průtok, který je důležitý pro život ryb. "Nyní je stav na Olši stabilizovaný, průtok má po tání sněhu dobrý. Na Těrlicku je stav vody stále mírně podprůměrný, všichni doufají, že se postupně doplní. Prozatím nebylo nutné přistoupit k žádnému omezení," řekla mluvčí železáren Petra Jurásková.

Pokud by nastala mimořádná situace a firma nemohla odebírat vodu z Těrlicka, má podle mluvčí náhradní zdroj ve vodárně číslo II, zásobován je z více toků včetně Olše a nyní není využíván
. "S vodou se v celém areálu hutě hospodaří velmi obezřetně a je využívána díky cirkulaci na několika provozech současně. Každý provoz má svůj vodohospodářský okruh," uvedla Jurásková.

Mluvčí Povodí Odry řekl, že déšť a tající sníh zvedl minulý týden hladinu vody v beskydských přehradách o tři až pět procent. Objem vody například v nádrží Těrlicko je nyní na 54 procentech, v Žermanicích na 43 procentech, v Šancích na 37 procentech a v Olešné na 11 procentech. "Zlepšilo se to, ale není to nic zásadního. Výjimkou je Morávka, kde objem stoupl o 20 procent a situace je uspokojivá," řekl Vlček.

Foto: „Czciesz win 547“ od User:Darwinek – Vlastní dílo. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme