Modrava v srdci Šumavy dokončila stavbu úpravny vody a čistírny

Vesnička Modrava v srdci Šumavy dokončila dvouletou stavbu čistírny odpadních vod a úpravny vody, vodojemu a nových řadů. S náklady 32 milionů Kč jde o jednu z největších novodobých investic obce s 82 obyvateli. Ta se na akci podílela pěti miliony korun, řekl ČTK starosta Antonín Schubert.  

4 min. čtení

"Devátého září už poteče lidem voda z nové úpravny. Napojíme nové studny," uvedl. Na úpravnu jsou připojeny všechny objekty v obci kromě bývalé rekreační chaty ČSOB. "Naše voda byla dobrá, ale neprotékala přes úpravnu, jen přes pískové filtry. Odebíráme ji z hlubinných vrtů," řekl. Letos v obci studny s povrchovou vodou vyschly.

Obec vybudovala dvě nové studny a jeden průzkumný vrt, který je také studnou. K tomu má dvě starší studny. Voda v Modravě je měkká, a tak se do ní musí dodávat chybějící složky.

Obec akci připravovala osm let. "Když jsme dokončili intenzifikaci staré čističky (postavená před rokem 1989), tak jsme zjistili, že nedokáže reagovat na výkyv 100 nebo 1500 lidí (závislý na počtu hostů), takže odcházely do Vydry špatně vyčištěné vody," řekl Schubert. Po Čeňkovu pilu, tedy k soutoku s Křemelnou, byla Modrava jediná, která je vypouštěla. Obec usilovala o kvalitní čističku, protože Vydra leží v první zóně Národního parku Šumava (NPŠ) a je evropsky významnou lokalitou Natura 2000.

Modrava, která měla jako první ze šumavských obcí projekt, požádala o peníze Státní fond životního prostředí (SFŽP
). "Ale ministři životního prostředí udělali vše pro to, abychom je nedostali," uvedl Schubert. SFŽP argumentovalo, že obce v NPŠ nesplňují ekonomiku staveb, tedy že jsou na počet trvale žijících obyvatel drahé. O peníze pak radnice žádala ještě několikrát. Dotaci získala, až když se odvysílaly dvě televizní reportáže o tom, že splašky z Modravy znečišťují chráněnou Vydru.

"Je to další významný infrastrukturní projekt a zase s obrovským dopadem na kvalitu životního prostředí,"
uvedl Schubert. Obec s ročním rozpočtem deset milionů korun proinvestovala za 20 let 200 milionů Kč. "Nechceme to tu zastavět, ale rozvíjet podle skutečných potřeb," řekl. Za 20 let se zvýšil počet obyvatel Modravy na téměř dvojnásobek.

 

Foto: WIkipedia, Aktron, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme