Mírný nárůst cen vody je nezbytný

Zřetelný nárůstu cen vodného a stočného, který lze pozorovat za posledních 15 let, má dva hlavní důvody: proces postupného nápravování cen po odbourání dotacía nutnost obnovy dožitých vodovodů a kanalizací.

4 min. čtení

České vodárenství prošlo na počátku devadesátých let privatizační transformací. Došlo k rozpadu velkých státních vodárenských celků na menší subjekty, které z velké části postupně přešly do soukromého vlastnictví. Správa vodárenské struktury byla počátkem 90. let přidělena městům a obcím, jejichž hlavním cílem bylo provést české vodárenství privatizačním procesem. V důsledku toho zde vznikla řada různě velkých soukromých vlastníků s odlišnými smluvními vztahy. Do řad provozovatelských subjektů vstoupili rovněž zahraniční investoři.

Cena pitné i odpadní vody je od roku 1991 regulována. První formou regulace bylo stanovování maximálních cen diferencovaných pro jednotlivé odběratele. V roce 1993 bylo zavedeno věcné usměrňování cen pro všechny odběratele, tzn. stanovení závazných pravidel pro tvorbu a sjednávání cen. Součástí pravidel věcného usměrňování cen vody byla až do konce roku 2001 i možnost, kdy vodárenské subjekty mohly přistoupit k přerozdělování cen ve prospěch domácností na úkor ostatních odběratelů. V roce 2002 však byly ceny podobně jako v ostatních odvětvích, která jsou považována za přirozený monopol, pro všechny odběratele vyrovnány.

Poslední dodnes platnou změnou bylo umožnění uplatňování dvousložkové formy vodného a stočného, která zahrnuje pevnou částku, placenou podle kapacity vodoměru, profilu přípojky nebo ročního množství odebrané vody, a variabilní částku placenou dle množství odebrané vody nebo vypouštěných odpadních vod.
 


 
Ke stažení –
Modrá zpráva (o stavu vodního hospodářství) za rok 2008
Ke stažení – Modrá zpráva (o stavu vodního hospoděřství za rok 2007

Ke stažení – Sovak – přehled cen vodného a stočného za rok 2009
Ke stažení – Sovak – přehled cen vodného a stočného za rok 2008

(apo)

Doporučujeme