1,29 miliardy na povodňové škody pro MZe?

Ministerstvo zemědělství požaduje tuto částku v souvislosti s odstraněním srpnových povodňových škod. Návrh na navýšení rozpočtu ministerstva ve středu projedná vláda.

3 min. čtení

Dokument týkající se zpřesnění rozsahu povodňových škod na vodohospodářském, zemědělském a lesním majetku z letošních srpnových povodní konstatuje přitom celkový objem škod ve výši 2,47 miliardy korun.

Takové finanční prostředky ale nemůže ministerstvo na úhradu škod poskytnout. Materiál tvrdí, že resort přitom hodlá poskytování náhrad za škody způsobené srpnovou povodní v roce 2010 řešit systémově.

"U škod na zemědělském a lesním majetku budou finanční prostředky poskytnuty po splnění podmínek Evropské komise a dále na základě vydaných prováděcích zásad. U škod na státním vodohospodářském majetku hodlá ministerstvo zemědělství poskytovat finanční pomoc podle schváleného programového financování. Finanční prostředky budou poskytnuty subjektům, které o ně požádají a svoji žádost doloží protokoly o skutečně zjištěných škodách komisemi, stanovenými v metodických pokynech pro zjišťování povodňových škod v roce 2010," uvádí se v dokumentu. 

Podle mluvčí MZe Terezy Dvořáčkové mají být prostředky čerpány postupně v příštích dvou až třech letech. Bez posílení rozpočtu kapitoly nebude podle MZe reálné odstranění škod na řekách, potocích či vodních dílech v kompetenci resortu. Ministerstvo, ani poškozené subjekty nemají na rekonstrukce dostatek peněz.

Foto: istock


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme