Ministr životního prostředí Richard Brabec obměnil celé vedení ministerstva

Ministr životního prostředí Richard Brabec po svém uvedení do funkce odvolal všechny náměstky ministra z funkce. Na jejich pozice jmenoval nové vedení ministerstva.

4 min. čtení

„Od nových náměstků si slibuji odbornost, poctivost a pracovitost. Při jejich jmenování jsem jim zdůraznil, že se jedná o krizový management, který má resort co nejrychleji stabilizovat a posunout ho na úroveň fungujícího úřadu. Jsem si jist, že svoji misi nové vedení zvládne,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Náměstkem ministra pro sekci úřadu ministerstva byl jmenován pan Jan Landa. Dosud působil jako tajemník Městského úřadu Lovosice. V předchozích zaměstnáních prošel manažerskými pozicemi v průmyslu a bankovnictví.

Náměstkem ministra pro sekci fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí byl jmenován pan Jan Kříž. V minulosti působil na Ministerstvu životního prostředí jako ředitel odboru Operačního programu Životní prostředí, problematice evropských fondů se věnoval také na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Náměstkem pro sekci státní správy byl jmenován pan Vladimír Mana. Před nástupem do pozice náměstka působil jako vysokoškolský pedagog na Ostravské univerzitě a Masarykově univerzitě Brno.

Náměstkem ministra pro sekci ochrany přírody a krajiny byl jmenován pan Vladimír Dolejský. Doposud pracoval jako ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Na Ministerstvu životního prostředí v minulosti působil jako ředitel odboru péče o národní parky.

Náměstkyní pro technickou ochranu přírody byla jmenována paní Berenika Peštová. Ve své profesní kariéře se celý život zabývá odpadovým hospodářstvím.

Ministr životního prostředí Richard Brabec zrušil ke dni 31. ledna 2014 panu Jaroslavu Hrubešovi pověření k řízení Státního fondu životního prostředí České republiky a k 3. únoru pověřil řízením SFŽP ČR Petra Valdmana. Petr Valdman byl zároveň k 1. únoru jmenován náměstkem ředitele pro úsek organizačně – právní.

Foto: Wikipedie, Petr Vilgus


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme