Ministr zemědělství Miroslav Toman se ujal funkce

Miroslav Toman se dnes odpoledne ujal funkce ministra zemědělství. Stalo se tak za přítomnosti premiéra Jiřího Rusnoka den poté, co Miroslav Toman převzal jmenovací dekret od prezidenta Miloše Zemana.

3 min. čtení

„Jako svou hlavní výhodu vnímám, že resort, včetně jeho slabých i silných stránek, dobře znám, a nemusím tak ztrácet ani minutu orientováním se v problematice. Jediné, s čím se podrobně seznámit musím, je tým mých nových spolupracovníků, protože některé z nich znám pouze zběžně,“ říká ke svému nástupu nový ministr Miroslav Toman.

Již před uvedením do funkce ministr Toman naznačil, že si je dobře vědom, co je v krátkém období do voleb možné, co lze vykonat a co nikoliv. Za své hlavní úkoly v nejbližším období proto považuje:

  • dořešení povodňových škod u zemědělských i potravinářských subjektů a jejich náhrad,
  • stanovení podmínek národní aplikace Společné zemědělské politiky EU,
  • sestavení rozpočtu resortu na rok 2014 a
  • podporu kvalitních potravin.

„Právě míra shody na plnění těchto priorit a ochota eliminovat zděděná slabá místa v řízení resortu pro mě budou klíčem k rozhodování, se kterým z náměstků a dalších kolegů budu chtít nadále spolupracovat. Řídit se přitom budu podle odbornosti a manažerských schopností a nebudu se ohlížet na politickou příslušnost,“ dodává ministr Toman.

– – –

Ing. Miroslav Toman, CSc., vystudoval dnešní Českou zemědělskou univerzitu. Odbornou praxi zahájil ve funkci zootechnika zemědělského družstva. Zemědělství se věnoval i ve většině pozdějších funkcí v soukromých podnicích i ve veřejných subjektech. V letech 2002 – 2006 byl náměstkem ministra zemědělství. Od roku 2007 je prezidentem Potravinářské komory ČR (dne 10. 7. 2013 před jmenováním ministrem zemědělství výkon funkce prezidenta PK ČR pozastavil).

Zdroj a foto: MZe ČR


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme