Minigranty už pátý rok podporují dobrovolnictví v ČR

Posláním Minigrantů je přinášet cílenou pomoc tam, kde je třeba. Jednotlivé projekty jsou navrhovány konkrétnímy dobrovolníky - zaměstnanci společností skupiny Veolia Environnement. Za pět let svého působení Minigranty finančně podpořily 425 veřejně prospěšných projektů vice než 11 milióny korun. Pojďme se inspirovat...

7 min. čtení

Minigranty jsou projektem Nadačního fondu Veolia, který od roku 2008 finančně podporuje aktivity zaměstnanců skupiny Veolia Environnement. „Je obdivuhodné, kolik našich kolegů se ve volném čase věnuje dobrovolnictví – pomáhá potřebným, pečuje o životní prostředí, pracuje s dětmi nebo se třeba angažuje jako dobrovolní hasiči. MiNiGRANTY jsou tu proto, aby je v tom maximálně podporovaly. Na úspěch MiNiGRANTŮ mají zásluhu především aktivní zaměstnanci, kterým jsme začali říkat dobromani,“ oceňuje angažovanost mnoha kolegyň a kolegů Honza Dolínek, ředitel Nadačního fondu Veolia.

V letošním roce budou poskytnuty Minigranty v celkové výši 4 117 092 Kč na uskutečnění celkem 158 veřejně prospěšných projektů s dobrovolnickou účastí zaměstnanců skupiny Veolia Environnement. Zaměstnanci, jejichž žádosti získávají letos podporu, odhadují dobrovolnickou práci ve prospěch „svých projektů“ celkem na 8 500 hodin.

Phillipe Guitard, ředitel Veolia Eau pro Evropu a předseda správní rady Nadačního fondu Veolia posláni Minograntů komentuje: „Vy, kteří jste ve svém každodenním životě tolik iniciativní a úspěšní, si zasloužíte naši podporu. Minigranty jsou k tomu vhodnou příležitostí. Prostřednictvím jednotlivých projektů – ať již sociálních nebo zaměřených na životní prostředí – totiž můžete každý den, a to v různých regionech, neustále prokazovat vaši dobrou vůli, vůli zlepšit věci kolem nás. A já bych vám chtěl tímto za naši celou společnost poděkovat. Dámy a pánové, jsem na vás pyšný.“

Mezi úspěšnými žadateli byla také Pavla Bažantová: „Povoláním jsem IT referentka. Moje práce mě baví. Vedle svého povolání jsem se také stala náhradní maminkou a nadační fond mne i moje kolegyně a kolegy ze sdružení Děti patří domů v tom podporuje.“ Již poněkolikáté získala paní Bažantová Minigrant na podporu a rozvoj hostitelské péče.

Dalším úspěšným žadatelem je pan Jiří Kruliš: "Kdysi mi jeden přítel řekl – Poznej svou vlast než pojedeš do ciziny, aby jsi pochopil jak je naše vlast krásná – Bylo mi tehdy 15 let a jeho myšlenku se dětem snažím vštěpovat již 30 let, po něž dělám s  mládeži turistiku. Není pro mne větší radost než, když se jich paní učitelka zeptá ve škole – Kdo byl na hradě Bouzov, Bezděz …? – a oni se hlásí, že ano. A je smutné, když ostatní děti ty co byly v Chorvatsku, Španělsku apod  ani neví, kde se tyto hrady nacházejí."

Do třetice pan Jaromír Lev: "S lidmi ze sdružení PROP spolupracuji již 13 let. Společně se snažíme o postupnou celkovou obnovu budovy bývalé fary na Pohoři. Již se nám podařilo provést základní rekonstrukc, a tak k nám mohly začít jezdit děti. Samostatnou kapitolou jsou prázdninové pobyty, kdy člověk vidí smysl svého úsilí. V letošním roce chceme provést s podporou MiNiGRANTU přístavbu letního víceúčelového prostoru, kterou plánujeme uskutečnit z velké části dobrovolnicky, svépomocí."

Sedm pracovníků ze společnosti Veolia Voda získalo v loňském roce u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví cenu Křesadlo, cenu pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Kompletní informace o projektu Minigranty neleznete na internetových stránkách Nadačního fondu:
přehled projektů podpořených v letošním roce
mapa podpořených projektů
nově lze také shlédnout videosérii videodokumentů věnovanou vybraným projektům podpořeným v roce 2011
dokument představující program Minigranty
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme