Mezinárodní konference o správě udržitelných vodních zdrojů

V Londýně se bude 25. - 26. ledna 2016 konat mezinárodní konference ICSWRM 2016, na které se setkají přední vědci a výzkumní pracovníci, aby sdíleli své zkušenosti a výsledky výzkumů o všech aspektech řízení udržitelných vodních zdrojů.

3 min. čtení

Účastníci konference budou prezentovat a diskutovat nejnovější inovace a trendy v oblasti udržitelnosti vodních zdrojů.

Na konferenci je již nyní registrováno téměř 200 vědců a řečníků, kteří představí své přednášky na násleující témata:
 

 • Vodní hospodářství a plánování
 • Nakládání s odpadními vodami
 • Vodní trh a politika
 • Městské vodní hospodářství
 • Kvalita vody
 • Změna klimatu a globální oteplování
 • Dopady změny klimatu na řízení vodních zdrojů
 • Vyhodnocení současných a budoucích hrozeb vodních zdrojů
 • Vodárenské bezpečnostní systémy
 • Hydrologické modelování
 • Povodňové hrozby
 • Vodní hospodářství a plánování
 • Problémy spojené se sanací podzemních vod
 • Problémy zavlažování
 • Kontrola znečištění vod
 • Vodní systémy (úspora vody, čištění odpadních vod, recyklace) pro malé venkovské komunity, vzdálená turistická zařízení, a příměstské oblasti
 • Vodohospodářství domácností
 • Využívání dešťové vody pro domácí použití
 • Průmyslové vodní hospodářství
 • Integrace opětovného použití odpadních vod
 • Nejlepší technologie a systémy pro čištění městských odpadních vod
 • Ohrožení lidské zdraví a životní prostředí
 • Bezpečnost opětovného využití odpadních vod v zemědělství
 • Směrnice a normy kvality pro recyklovanou vodu

 

Se svým tématem se můžete registrovat a přidat se tak k řečníkům na této adrese.

Jako účastník – posluchač
konference se registrujte zde.

Pozvánka na konferenci k nahlednutí zde.


Zdroj: Květa
Felklová

Zdroj: Květa Felklová

Doporučujeme