Mezi Vraňany a Hořínem skončila obnova Vltavy, má prospět rozmanitosti přírody

Mezi Vraňany a Hořínem na Mělnicku skončila obnova toku Vltavy, má prospět rozmanitosti přírody. Přispějí k tomu tůňky, říční pláže, ramena či vysázená zeleň. Změna rázu toku stála 180 milionů korun, z toho 173 milionů korun pokryla evropská dotace. Úpravy pětikilometrového úseku jsou unikátní rozsahem, řekl při dnešním oficiálním ukončení prací ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

3 min. čtení

Podle Kubaly se běžně obnovy vodních toků dělají buď na menších tocích nebo na kratších úsecích, proto je revitalizace Vltavy na Mělnicku jedinečná a ukazuje, že úpravy blízké přírodě lze dělat i na velkých tocích. "Tento úsek vodního toku už si bude žít, svým způsobem, vlastním životem, takže veškeré vodní a na vodu vázané ekosystémy tady najdou své přirozené zázemí s tím, že někde bude docházet k usazování a někde k vymílání břehů a tak dál," popsal Kubala.

První záměry na obnovu úseku se podle Kubaly probíraly po povodních v roce 2013. V jiných lokalitách se Povodí Vltavy někdy potýká s komplikacemi kvůli vypořádání s majiteli pozemků, které mohou trvat třeba i devět let. "Na rozdíl od jiných revitalizacích tato byla relativně snadná," dodal Kubala k úseku mezi Vraňany a Hořínem. Pozemky zde převážně patřily Povodí Vltavy a Lesům ČR.

Vltava byla v úseku zregulovaná pro plavbu v 19. století pro plavbu. Opevnění z tehdejší doby bylo nyní rozebráno a celkově se změnil profil břehů. Projekt spojuje též protipovodňovou ochranu a zadržování vody v krajině.

V budoucnu by u Mělníka mohla pokračovat další obnova břehů poblíž přírodní rezervace Úpor u soutoku Vltavy s Labem.

Foto: Wikipedia, Aktron, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme