Mezi Č. Budějovicemi a Hlubokou byla obnovena vodní cesta

Po Vltavě mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou dnes oficiálně začaly plout lodě. Zahájení první plavební sezony předcházelo slavnostní otevření vodní cesty mezi oběma městy. Obnovení téměř devítikilometrového úseku stálo kolem 740 milionů korun bez daně.

3 min. čtení

Jeho součástí je několik vodních staveb, uvedl mluvčí investora stavby, Ředitelství vodních cest, Václav Straka.

Lidé si dnes mohli prohlédnout plavební komoru, jez, ochranný přístav i unikátní sklopný most.
Výklad k jednotlivým stavbám zajišťovali odborníci. Mohli se také svézt na dračí lodi a malém motorovém člunu. Mezi oběma městy dnes začala jezdit i velká výletní loď.

Nejnáročnější při obnovování splavnosti úseku byla stavba plavební komory v Českém Vrbném. Šlo o technicky náročné dílo překonávající sedmimetrový výškový rozdíl hladin. Horní vrata jsou klapková, aby se v případě povodní mohla voda převádět i přes komoru. Při stavbě byl využit modelový výzkum Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. Díky němu bylo možno ještě před započetím stavby detailně prozkoumat její budoucí vliv na vodní cestu, a vyhnout se tak případným problémům při její realizaci i v následném provozu.

Stavby na úseku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou spolufinancovala Evropská unie, která stavbu podpořila 629 miliony korun. Ředitelství vodních cest splavní ještě další dva úseky Vltavy, aby bylo možné plout lodí z krajského města až do Týna nad Vltavou.

Stavby mezi Hlubokou nad Vltavou, vodním dílem Hněvkovice a Týnem nad Vltavou budou dokončeny zhruba v roce 2013. V tomto roce se podle mluvčího počítá s plným zprovozněním obnovené vodní cesty až k Orlíku.

Vedle zvýšení turistického ruchu má vltavská cesta i protipovodňový význam. Prohloubeno, rozšířeno a vyčištěno bude celkem 33 kilometrů řeky Vltavy. S budováním vltavské cesty se začalo v roce 2008.


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme