Město Zlín připravuje odbahnění takzvané Kudlovské přehrady v centru města

Město Zlín připravuje vyčištění takzvané Kudlovské přehrady v centru města. Restaurační loď, která na ní kotví, bude podle plánů odstraněna zhruba v polovině příštího roku, na podzim by se přehrada měla vypustit a připravit na odbahnění, které vyjde asi na 22 milionů korun. ČTK to sdělil mluvčí radnice Tomáš Melzer.

5 min. čtení

Restaurační loď Bárka kotví na přehradě od roku 2004. Radnice se s majitelkou dohodla na odkoupení plavidla za 2,5 milionu korun, což odpovídá znaleckému posudku. Majitelka předá loď nejpozději do konce ledna. „Přibližně v polovině stejného roku se plavidlo z přehrady odstraní, v podzimních měsících by mělo následovat vypuštění nádrže a příprava na samotné vyčištění v letech 2025 až 2026. Způsob, jakým se loď vyzvedne, je dosud v řešení,“ uvedl mluvčí.

Odbahnění přehrady řeší město s Povodím Moravy řadu let. Přehradu je však třeba vypustit, k tomu je nutné loď odstranit. „Nádrž nebylo možné bez finančně náročné stabilizace lodi vypustit. Ani odbahnění pomocí plovoucího bagru a sacího potrubí by se neobešlo bez nutnosti řešit, a to i do budoucna, stabilitu lodi. Její zabezpečení by si vyžádalo přibližně tři miliony korun. Proto je dobrou zprávou, že majitelka se ji letos rozhodla městu prodat, a to ji následně odstraní,“ uvedl primátor Jiří Korec (ANO).

Termín začátku čistění přehrady zatím není známý. „Předcházet mu bude jednání s Povodím Moravy, neboť kromě odtěžení sedimentů a vybudování sedimentační jímky pro zachycení a snazší odstranění dalších, v budoucnu splavených nánosů, bude třeba opravit i bezpečnostní přepad z nádrže a vypouštěcí ventil u dna,“ uvedl mluvčí. Technické zařízení je v majetku Povodí Moravy a je třeba termín jeho opravy sladit s termínem odbahnění nádrže.

Podle města nepůjde o jednoduchý projekt. „Vyžádá si odstranění náletových dřevin z vodní plochy, vybudování sjezdu k nádrži pro těžkou techniku, postupné vypuštění nádrže, vybudování provizorního koryta Kudlovského potoka přes plochu nádrže, částečné vymrznutí sedimentů, postupnou těžbu a odvoz sedimentů včetně průběžného pyrotechnického průzkumu, opravu bezpečnostního přepadu, vybudování sedimentační jímky a úpravy břehů s úkryty pro vodní živočichy. Až teprve poté se bude nádrž znovu postupně napouštět,“ uvedl mluvčí. Předpokládá se, že práce by mohly začít v říjnu 2025 a skončit na závěr roku 2026. Následovat by měla úprava okolí nádrže.

Přehrada vznikla v letech 1931 až 1932 jako zdroj vody pro hašení požárů. Dnes plní hlavně estetickou funkci, zároveň je také revírem Moravského rybářského svazu. Při kolaudaci měla nádrž objem téměř 28.000 metrů krychlových, její kapacita je nyní kvůli vrstvě bahna menší.

Autor: ČTK

Foto: Wikimedia

Doporučujeme