Mělník zaplatí za stavbu hrází o několik milionů korun více

Mělník zaplatí za stavbu protipovodňových hrází a dalších opatření o několik milionů korun více kvůli snížení dotace ministerstva zemědělství. Jde o investici státního podniku Povodí Labe, ale částečně se na ní podílí i město, které celkem zaplatí kolem 23 milionů korun. "Je to zhruba 25 procent nákladů," uvedl starosta Mělníka Ctirad Mikeš (Mé město). 

4 min. čtení

Cena zakázky je necelých 90 milionů korun bez DPH. Podle starosty mělo dříve ministerstvo vyčleněno více peněz na protipovodňovou ochranu, ale změnila se situace a část peněz bude využita na projekty na ochranu proti suchu. Pro Mělník to znamená nutnost zvýšit příspěvek města asi o šest milionů korun oproti původním předpokladům.

Práce na opatřeních začaly v Mělníku v loňském roce, hotovo má být příští rok na podzim. Město platí svůj podíl postupně, navýšení se projeví v částce uhrazené v roce 2019.

Hráze a ochranné zdi nechá povodí na několika místech zvýšit o desítky centimetrů, například v městské části Vehlovice. Zvýšena budou i vrata do přístavu. Po dokončení prací budou území kolem říčky Pšovky a část Mlazice chráněná před stoletou vodou, počítá se i s rezervou. Místa tak už nebudou v povodňové zóně, což zvýší cenu tamějších nemovitostí a také umožní další výstavbu.

Letos bude v Mělníku hotov také nový komplexní varovný systém za deset milionů korun. Pomůže s ochranou obyvatel všech částí města před povodněmi i dalšími nebezpečnými událostmi. Dosud byl varovný systém pouze u částí města, které povodeň ohrožovala nejvíce.

Město zasáhla povodeň v letech 2002 a 2013. Mělník už do protipovodňové ochrany investoval přes 550 milionů korun. Při červnové povodni v roce 2013 dal starosta Mělníka pokyn k zatížení tehdy ještě nedokončených bariér. Stavba nebyla zkolaudovaná a město na sebe vzalo všechny důsledky případných škod. Hráz nápor vody vydržela, a přispěla tak k menšímu dopadu povodní na město. Povodňové škody byly v roce 2013 v Mělníku 53 milionů korun. Po povodních v roce 2002 škody ve městě činily zhruba 350 milionů korun.

Foto: Wikipedia, Krokodyl, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme