Malým středočeským obcím často schází kanalizace

Malým středočeským obcím často schází kanalizace, dotace nestačí pro všechny žadatele. Loni nebyla na kanalizaci napojena téměř třetina obyvatel kraje, čísla za letošní rok zatím kraj nemá k dispozici. Kanalizaci nemají převážně obce do 500 obyvatel. ČTK to řekl hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

4 min. čtení

Dotace kraje na budování kanalizace a čistíren odpadních vod letos přesáhly 110 milionů korun, rozděleny byly mezi 33 obcí a jejich svazků. Dalším 74 žadatelům ale dotace kvůli nedostatku peněz přiděleny nebyly.

Pro malé obce vybudování kanalizace představuje značnou zátěž rozpočtu a často výše investice přesahuje jejich roční příjmy. Bez dotací by tedy budování kanalizace pro většinu z nich znamenalo nejen zadlužení, ale i zastavení veškerých dalších investic po řadu let. "Čekání na to, zda se podaří získat obci dotaci, zdržuje i některé další projekty, jako je například budování chodníků či oprava silnic, protože by bylo nesmyslné, aby se nové komunikace pak při budování kanalizace ničily," říká starostka obce Zákolany Lucie Wittlichová.“

Podle ní se na vesnici velmi obtížně kontroluje nakládání s odpadními vodami a vyvážení žump, a tak část odpadů někdy končí i volně vypouštěné do přírody. Domácí čističky má jen zlomek obyvatel, jejich budování je velmi nákladné, navíc obyvatelé nechtějí investovat do čističek, když mají obce ve strategických plánech budovaní kanalizace. "Pro menší vesnice by však podpora domácích čistíren mohla být výhodnější, protože obrovské investice do odkanalizování obcí jako celku nejsou ani při získání dotace ekonomicky zvládnutelné,“ doplňuje starostka.

Kolik peněz dá kraj příští rok na dotace na budování kanalizací, zatím není jisté. Rozpočet Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství disponuje kromě peněz kraje ještě příjmy z poplatků za odběr podzemní vody dle vodního zákona. "Vzhledem k útlumu průmyslu se nedá odhadnout, jaké výše by mohly v budoucnu dosáhnout," uvedl hejtman. Podle něj se Středočeský kraj snaží o maximální podporu v této oblasti a bude vyjednávat o podmínkách v rámci dotací poskytnutých Ministerstvem zemědělství ČR.

Foto: Wikipedia, Jitka Erbenová, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme