Má Česká republika skutečně měkké a zastaralé normy na pitnou vodu?

Už dlouho nevydal Státní zdravotní ústav tak ostré stavovisko jako k dokumetu Akademie věd ČR (Pitná voda – je a bude?). Národní referenční centrum v rámci SZÚ podrobně komentuje jeho obsah a doporučuje Akademii věd jeho stažení.

12 min. čtení

"České vodárenství má svoje problémy, které potřebuje řešit, nejlépe za pomoci širokého spektra odborníků. Tímto způsobem se však AV ČR sama diskvalifikuje z účasti na budoucích diskuzi a řešení, protože důvěra v tuto instituci bude otřesena. Proto Vás důrazně žádám, abyste stanovisko AVex 2/2019 i související veřejnou přednášku na iVysílání ČT co nejrychleji stáhli (odvolali) a poslancům i senátorům se za mylné inormace omluvili. Jinak bude muset s kritikou tohoto pochybného vědeckého počinu vstoupit do mediálního prostoru i rezort ministersva zdravotnictví," uvádí v průvodním dopisu MUDr. Pavel Březovský, MBA, ředitel SZÚ.

 

Přiložený dokument, který podrobně komentuje zmíněný AVex, vypracoval MUDr. František Kožíšek, CSc. vedoucí NRC pro pitnou vodu. Mimo jiné se v něm uvádí…

Aby Akademie věd ČR (AVČR) ukázala, že je pro veřejnost užitečnou institucí provádějící výzkum zaměřený na problémy a výzvy, kterým čelí současná společnost, přijala Strategii 21, jejímž mottem je „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“. V rámci této strategie jsou výstupy z jednotlivých projektů prezentovány veřejnosti a od roku 2019 začala AVČR připravovat pro poslance a senátory tzv. AVexy (= expertní stanoviska Akademie věd), což mají být „stručné, čtyřstránkové svodky podkladů ke složitým problémům, k nimž má věda co říci a které jsou důležité pro fungování dnešní společnosti“. AV ČR chce tímto poskytovat zákonodárcům „konzistentní informace a nestranné znalosti o konkrétním problému a možnostech řešení“.

Jedno z prvních expertních stanovisek, jehož odborným garantem a pravděpodobně i autorem je ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AVČR doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., vyšlo v březnu 2019 a bylo věnováno problematice kvality pitné vody: AVex č. 2/2019 „Pitná voda – je a bude?“. Na stejné téma hovořil Doc. Pivokonský i na veřejné přednášce AVČR (Úprava pitné vody – současný výzkum a realita, Praha 25. 3. 2019) přenášené Českou televizí a dostupné na iVysílání ČT nebo poskytl rozhovor Hospodářským novinám, který vyšel dne 4. 4. 2019.

Bohužel, při vší úctě k AVČR, v tomto „expertním“ stanovisku je řada omylů, nepochopení či polopravd. Vystoupení autora se nesou ve zjevně populistickém duchu, poslancům poskytují vše jiné než proklamovanou nestrannou znalost a ve veřejném prostoru šíří dezinformace a poplašné zprávy, které jsou, jak dále ukážeme, vyloženě kontraproduktivní."

Máme-li souhrnně zhodnotit AVex č. 2/2019, pak musíme bohužel konstatovat, že toto stanovisko AVČR je vším jen ne konzistentní nestrannou informací o kvalitě pitné vody v ČR. Toto stanovisko zcela rezignuje na objektivní analýzu kladů a záporů současného stavu. Namísto toho se velmi jednostranným a dá se říci i populistickým způsobem snaží o zveličování problémů, neuvažuje vůbec širší společenský a legislativní kontext a v návaznosti na to navrhuje plošně neadekvátní a mimořádně nákladná opatření. Používá při tom velmi chatrné argumenty, které autory usvědčují ze základní neznalosti hygienické a legislativní problematiky. Namísto špičkového výzkumu nabízí pokleslou vědu (jejíž nedílnou součástí musí být i racionální a realistická interpretace zjištěných údajů), kterou by se AVČR rozhodně chlubit neměla.

Podobná „expertní“ stanoviska nejsou jen velmi nelichotivou vizitkou jejich autorů a jejich mateřské instituce, ale jsou pro společnost silně destruktivní. Politikům, kteří by měli moudře rozhodovat, nabízí falešné argumenty a podsouvá jim neadekvátní a nerealistická opatření. A co hůře, ve veřejnosti šíří poplašné zprávy, protože vytváří mediální obraz nedůvěryhodné a kvalitou pochybné pitné vody, kterou by se lidé měli bát pít. Přitom více než 99,7 % obyvatel ČR zásobovaných z veřejných vodovodů dostává vodu nezávadnou a bezpečnou. Tím mezi veřejností zasévá strach a žene ji do náruče pochybných firem nabízejících různé „zázračné“ přístroje na úpravu vody či ke konzumaci vody balené, která by podle nových návrhů Evropské komise měla naopak klesat, aby se snížila zátěž životního prostředí plasty.

Podíváme-li se do internetových diskusí, např. k článkům o mikroplastech, které doc. Pivokonský inicioval, vidíme tam toho jasné důkazy – někteří lidí tam jako jediné záchranné řešení nabízejí filtry na bázi reverzní osmózy (speciální membránová technologie, která z vody odstraní 99 % všech rozpuštěných látek, tedy i těch prospěšných, čímž se z ní stává demineralizovaná voda kpití naprosto nevhodná). Uživatelé těchto zařízení se tím sice zbaví imaginární hrozby mikroplastů či jiných xenobiotik, ale pravidelné pití této „destilované“ vody bude pro ně představovat ne potenciální, ale zcela jistě prokázané zdravotní riziko mnohonásobně vyšší, protože mnoho z nich bude mít v řádů měsíců až několika málo let různé zdravotní potíže související především s karencí hořčíku a vápníku (křečové stavy, arytmie, vyšší úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění, zvýšená únava, poruchy kostního vývoje ad.). Tento „špičkový výzkum“ AVČR se tedy jeví jako vysloveně kontraproduktivní a rozhodně ne ve veřejném zájmu.

V přloženém dokumentu najdete kompletní komentář SZÚ i úplné znění AVexu 2/2019 Akademie věd.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme