Louny uvažují o kořenové čističce pro dvě malé městské části

Město Louny uvažuje o vybudování dvou kořenových čistíren odpadních vod pro malé městské části Brloh a Nečichy. Problém se splašky musí nutně vyřešit, výjimku na jejich vypouštění do dešťové kanalizace dostalo jen na rok. O zadání studie proveditelnosti dnes novináře informovala tajemnice městského úřadu Renáta Čapková.

4 min. čtení

 Každá čistírna by podle ní přišla asi na milion korun.

 

"Vloni končilo povolení na vypouštění splašků do dešťové kanalizace. Prodloužené bylo po zamítnutí krajského úřadu pouze o jeden rok," uvedla tajemnice. Město podle ní uvažovalo i o klasickém řešení, to by ale vyžadovalo vybudování drahé splaškové kanalizace. Kořenovou čistírnu je možné napojit na dešťovou kanalizaci.

Obyvatelé Brlohu a Nečich dostali od města dopis, kde jim nařizuje, aby zaslepili přepady ze žump nebo septiků do dešťové kanalizace. O dalším postupu rozhodnou zastupitelé, kteří budou o zadání studie proveditelnosti jednat. Město by pak vypsalo výběrové řízení na její vypracování, počítá zatím s náklady 59.000 a 44.000 korun.

Aby obce využívaly kořenové čistírny odpadních vod zatím není příliš obvyklé. Ty, které už je mají, jsou ale často i několikrát větší než Brloh se 128 obyvateli a Nečichy s 97 obyvateli. Například v Hostětíně na Uherskohradišťsku ji vybudovali už v roce 1997, obec v CHKO Bílé Karpaty tak překonala stavební uzávěru kvůli ochrannému pásmu vodárenské nádrže. Čistírna tam funguje i jako vzdělávací centrum.

Kritici výstavby kořenových čistíren pro použití v obcích argumentují tím, že nedokážou odstranit dusík a fosfor a že v zimním období se jejich čisticí efekt značně snižuje. Jsou prý také velmi náročné na plochu. Louny ale vhodné pozemky podle Čapkové mají, jeden přímo vlastní, druhý by město muselo vykoupit.

Louny mají opravenou čistírnu odpadních vod od roku 2010. Město má necelých 19.000 obyvatel, zařízení je ovšem koncipováno pro 40.000, a to kvůli okolním vesnicím i předpokládanému růstu počtu obyvatel. Přesto nelze Brloh a Nečichy k čistírně připojit, protože jsou od ní daleko. Součástí prakticky znovu postavené čistírny je i malá elektrárna na bioplyn, který se tvoří ze zhuštěného kalu, a do Ohře má vypouštět čistší vodu, než v řece na přítoku do Loun teče.

 

Zdroj: Wikipedia, Power, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme