Kdo bude vracet evropské dotace? Přehled problémových projektů

V přehledu naleznete 14 problémových projektů, při kterých se losovaly dodavatelé. Většina z nich spadá do Prioritní osy 1 určené pro vodohospodářské projekty. Celková hodnota projektů činí více než jednu miliardu korun. Žadatelům - tedy městům a obcím - hrozí, že v průběhu řízení budou muset vrátit dotace ve výši 169 milionů korun.

8 min. čtení
Co MŽP prověřovalo a kde bylo nalezeno podezření na netransparentnost?
– Zda někdo z přítomných účastníků požádal o možnost vlastnoručního prověření losovacího zařízení, případně jak byl po žadavek zadavatelem vypořádán.
ANO, ALE ZADAVATEL POŽADAVKU NEVYHOVĚL, IDENTIFIKOVÁNO U 1 SUBJEKTU
 
– Zda někdo z účastníků požádal o výměnu čísel přidělených pro losování jednotlivým nabídkám, případně jak zadavatel tento požadavek vypořádal.
ANO, ALE ZADAVATEL POŽADAVKU NEVYHOVĚL, IDENTIFIKOVÁNO U 8 SUBJEKTŮ
 
– Zda vyslovil některý z účastníků losování pochybnosti o jeho průběhu a případně jak je zadavatel vypořádal.
ANO, IDENTIFIKOVÁNO U 3 SUBJEKTŮ
 
– Zda se shodovala se čísla z testovacího losování s vylosovanými čísly.
ANO, IDENTIFIKOVÁNO U PROJEKTU ÚVALY
Vzhledem k nepravděpodobnosti dvou naprosto stejných losování u tohoto projektu bude MŽP o tomto nálezu informovat Policii ČR s podnětem k prošetření, zda v rámci zadávacího řízení tohoto projektu nebyl spáchán trestný čin. V případě, že bude prokázán trestný čin, bude projektu udělena korekce ve výši 100% částky dotace.

– Policie ČR v rámci prověřování zadávacího řízení u předmětného projektu konstatovala, že při omezení počtu uchazečů v užším řízení bylo použito nepřípustně upravené elektronické losovací zařízení, jehož software (losovací program) umožňoval předem stanovit, kteří zájemci budou vylosováni.
IDENTIFIKOVÁNO U 1 PROJEKTU

Jaký bude další postup MŽP?
– Úvaly – Projektu bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD), bude zahájeno šetření nesrovnalosti a zároveň bude podán podnět k prošetření orgány činnými v trestním řízení.

– Ostatní:
Pokud projektu nebylo doposud vydáno RoPD, bude vydáno na sníženou částku dotace se započtením uvedené korekce.
Pokud projektu bylo vydáno RoPD, bude zahájeno šetření nesrovnalosti na základě výstupů z kontrolního listu.
– Zároveň u všech výše uvedených projektů bude podán podnět k prošetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

 

PŘEHLED PROBLÉMOVÝCH PROJEKTŮ Žadatel Hodnota zakázky

Hodnota korekce

= odhad požadavku na vrácení/snížení dotací

Splašková kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou Březová nad Svitavou 116 305 509 Kč 9 885 968 Kč
Revitalizace Markvartického rybníka
 
Jablonné v Podještědí 47 108 043 Kč 4 004 184 Kč
Kanalizace Frýdlant – Kamenec, Vyhlídka Frýdlant nad Ostravicí 87 299 868 Kč 7 420 489 Kč
Kanalizace Krásná Lípa Krásná Lípa 91 242 796 Kč 7 755 638 Kč
Čisté Labe z Jaroměřska Jaroměř 129 605 393 Kč 11 016 458 Kč
ČOV Benátecká Vrutice – intenzifikace Milovice 42 735 604 Kč 3 632 526 Kč
ČOV a kanalizace obce Jindřichov, II.etapa Jindřichov 98 599 001 Kč 8 380 915 Kč
Dvory – Veleliby vodovod, Dvory – Veleliby
kanalizace (napojení na ČOV Nymburk)
Nymburk 53 728 389 Kč 4 566 913 Kč
Úspory energetické náročnosti budov ve
vzdělávacích zařízeních statutárního města
Olomouc
Olomouc 43 204 361 Kč 3 672 371 Kč
Kanalizace v aglomeraci Zdice – Chodouň Zdice 153 712 432 Kč 32 663 892 Kč
Nové Syrovice a Láz – splašková kanalizace a
ČOV
Nové Syrovice 54 238 289 Kč 4 610 255 Kč
Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV Vysoká
Pec
Vysoká Pec 22 419 986 Kč 1 905 699 Kč
Revitalizace veřejné zeleně u hřbitova ve
Veltrusech
Veltrusy 6 684 282 Kč 1 420 410 Kč
Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly Úvaly 79 962 709 Kč 67 968 303 Kč
  Celkem
1 026 846 660 Kč
168 904 020 Kč


Výše korekce je určena pouze indikativně, protože je počítána z hodnoty veřejné zakázky, nikoliv ve vztahu ke způsobilým výdajům celého projektu, které zohledňují i další zakázky v rámci rojektu, které případnou chybou v konkrétním zadávacím řízení nejsou dotčeny.

Zdroj: MŽP ČR


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme